Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu a avut o întâlnire cu Sandie Blanchet, noul reprezentant UNICEF în România

Inapoi

Astăzi 8 octombrie 2012, Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Mariana Câmpeanu a avut o întâlnire cu Sandie Blanchet, noul reprezentant UNICEF în România, cu ocazia prezentării mandatului acesteia. La întâlnire a participat secretarul de stat Denisa Oana Pătrașcu, precum și reprezentanți ai ministerului și Direcției Protecția Copilului.

Reprezentantul UNICEF a apreciat colaborarea tradițională cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a prezentat principalele direcții de acțiune ale programului de cooperare UNICEF – Romania pentru perioada 2013-2017, care includ: incluziunea socială și reducerea disparităților (acces la servicii de prevenire a separării copiilor de familie, reducerea abandonului școlar), precum și întărirea guvernanței. “Ca element de noutate, ne bucură aplecarea MMFPS spre problemele adolescenților și tinerilor, acesta fiind unul din obiectivele UNICEF pentru perioada 2015-2017 astfel cum au fost menţionate şi în Memorandumul aprobat de Guvernul României de prelungire a programelor derulate de reprezentanţa UNICEF în România pentru perioada 2013-2017” a afirmat doamna Blanchet.

Ministrul Muncii a salutat eforturile făcute de UNICEF în România și a subliniat faptul că Ministerul Muncii dorește continuarea colaborării, amintind că inițiativa de prelungire a parteneriatului cu UNICEF a aparținut părții române. Mariana Câmpeanu a amintit câteva dintre preocupările prioritare ale mandatului său în domeniul protecției copilului. Acestea sunt: responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi în susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie; protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave/terminale, tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecţie). De asemenea, ministrul muncii a mai remarcat rolul crescând al autorităților locale în tematica discutată. „Conştientizarea societăţii cu privire la rolul şi responsabilităţile ce-i revin în acest domeniu, nu poate fi realizată de o manieră efectivă decât prin implicarea reală şi efectivă a reprezentanţilor autorităţilor locale, astfel cum sunt ele statuate de cadrul legal în vigoare” a mai arătat ministrul muncii.

Reprezentantul UNICEF, Sandie Blanchet a apreciat eforturile Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și progresele substanțiale înregistrate de România în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, afirmând că acestea sunt modele de bună practică, la care multe țări din regiune se uită cu multă atenție. În acest context, a exprimat disponibilitatea UNICEF de a sprijini organizarea unui eveniment regional prin care să se poată realiza un schimb de experiență benefic pentru țările vecine.

Secretarul de stat Denisa Pătrașcu a menţionat că, în prezent România poate fi considerat un bun exemplu în regiune. Totodată, secretarul de stat a arătat că ministerul a finalizat modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, și că speră ca această lege să fie aprobată cât mai curând, lege care va îmbunătăţi considerabil atât cadrul legislativ în domeniu dar şi viaţa multor copii.

La finalul întâlnirii, părțile au agreat intensificarea colaborării dintre cele două instituții, pe liniile strategice comune, inclusiv prin furnizarea de către UNICEF a asistenței tehnice și expertizei necesare în proiectele derulate de minister.

UNICEF  desfăşoară programe în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii pe diverse paliere şi problematici gestionate de aceste instituţii.

În anul2011 afost aprobat de către Guvernul României Memorandumul referitor la aprobarea prelungirii programelor derulate de Reprezentanţa UNICEF în România pentru perioada 2013-2017, iniţiat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

UNICEF urmează să prezinte partenerilor guvernamentali  un plan de acţiune pentru programele ce vor fi derulate în perioada 2013-2017, MMFPS fiind principalul semnatar al acestui plan.

Articol din: 9 October 2012

Citeşte în continuare