Mediul școlar și abordări ale cadrelor didactice în lucrul cu romii

Inapoi

București, 21 septembrie 2012. Fundația Roma Education Fund Romania, membră a rețelei internaționale Roma Education Fund, a organizat în parteneriat cu UNICEF cel de-al șaselea atelier de lucru cu tema Mediul școlar și abordări ale cadrelor didactice în lucrul cu romii.

La eveniment au participat reprezentați ai celor mai importante instituții implicate în educația copiilor romi, precum Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Institutul de Științe ale Educației, Centrul de Politici Europene, AM POSDRU,  inspectorate școlare județene, precum și reprezentanți ai sectorului non-guvernamental, care implementează diverse proiecte în vederea reducerii decalajului educațional între copiii romi și cei ne-romi.

În cadrul atelierului, au fost făcute o serie de recomandări care vizează existența unei definiții unitare a abandonului școlar, a raportării oneste a  fenomenelor de absenteism și abandon școlar, implementarea reală și conștientă a măsurilor care asigură accesul la o educație de calitate și nu doar completarea formală a unor documente școlare, creșterea atractivității profesiei de dascăl prin motivarea celor care să îmbrățișeze o astfel de carieră. Soluțiile și recomandările expuse de participanți vor fi incluse în cel de-al șaselea policy brief pe tema mediului școlar.

Acesta este ultimul atelier de advocacy pentru politici educaționale din cadrul proiectului nostru comun – Roma Education Fund Romania și UNICEF, în care am parcurs o radiografie amplă a mediului școlar din perspectiva unui set complex de indicatori de calitate, precum gradul de calificare al cadrelor didactice, cadrul curricular, infrastructură, dotări, interacțiunea cadrelor didactice cu elevii etc. Impactul mediului școlar asupra copiilor romi, alături de recomandările de politici publice pentru incluziunea educațională a copiilor romi, au reprezentat punctul central al dezbaterilor”, a declarat Eugen Crai, Director Național al Fundației Roma Education Fund Romania.

Atelierul de lucru Mediul școlar și abordări ale cadrelor didactice în lucrul cu romii face parte din inițiativa de advocacy Provocări actuale privind accesul la o educație de calitate a copiilor romi pe care Fundația Roma Education și UNICEF l-au implementat în vederea îmbunătățirii politicilor educaționale adresate copiilor romi.

Este esențială implicarea experților și practicienilor din domeniul educației, dar și din domeniile conexe în dezbaterea acestor problematici extrem de importante. Doar astfel pot fi găsite soluții concrete și aplicabile care să fie transpuse în politici publice pentru incluziunea socială și respectarea dreptului la educație a tuturor copiilor din România”, a declarat Luminița Costache, Specialist Politici Sociale

Recomandările pe care Roma Education Fund Romania și UNICEF le propun sunt incluse în șase policy brief-uri elaborate care urmăresc tematica fiecărui atelier de advocacy: participarea școlară a copiilor romi, programul școală după școală, dezvoltarea timpurie a copilului, desegregarea școlară a copiilor romi, finanțarea în educație prin Fondul Social European. Cele șase ateliere de advocacy au reunit la masa dezbaterilor reprezentanți ai ministerelor, mediului academic și practicieni de la diferite niveluri ale sistemului de educație.  Până la finalul acestui an, cele șase policy briefuri vor fi înaintate instituțiilor împreună cu o serie de recomandări menite să îmbunătățească politicile publice.

Articol din: 24 September 2012

Citeşte în continuare