Media briefing adopție – Discurs Sandie Blanchet, Reprezentant UNICEF în România

Inapoi
  • În primul rând, trebuie evidențiat faptul că adopția face parte din sistemul de protecție a copilului, care prevede numeroase măsuri menite să asigure respectarea drepturilor și bunăstarea fiecărui copil avut în vedere.  Adopția reprezintă o măsură permanentă luată în interesul superior al copilului.
  • De asemenea, trebuie clarificat faptul că, dintr-un total de aproximativ 57.500 de copii aflați în sistem, doar 3.250 sunt adoptabili, ceea ce înseamnă mai puțin de 6% din cifra totală. Majoritatea acestor copii au vârste cuprinse între 7 și 14 ani, dintre care aproape 700 sunt copii cu dizabilități.
  • Aceasta înseamnă că, pentru marea majoritate a celorlalți copii, există un plan individualizat de protecție care vizează reintegrarea lor în familia biologică/extinsă. Aceștia nu sunt adoptabili.
  • Potrivit Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, precum și altor standarde internaționale: „statele părți care recunosc și/sau autorizează adopția vor veghea ca interesele copilului să primeze” (CRC, Articolul 21). Copiii au dreptul de a crește într-un mediu familial. În momentul în care un copil este declarat adoptabil, obiectivul este acela de a identifica cea mai potrivită familie pentru copilul respectiv – nu invers. Este adevărat că noua lege și metodologie prevăd un cadru mai bun pentru aplicarea, în cursul procedurilor de adopție, a principiului de bază referitor la „interesul superior al copilului”.
  • În procesul de revizuire a legii și de elaborare a metodologiei aferente, UNICEF a acordat sprijin tehnic Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, considerând că schimbările efectuate sunt în direcția cea bună.  Permiteți-mi să evidențiez câteva aspecte:

Unicef---infografic-1 (3)

1)   Noua metodologie simplifică procesul. De exemplu, situația copiilor adoptabili rămâne valabilă până ce aceștia împlinesc 14 ani (în prezent, situația lor trebuie actualizată la fiecare doi ani). De asemenea, România face eforturi în vederea reducerii birocrației: este necesară o documentație mai puțin stufoasă (numărul formularelor necesare a fost redus de la 24 la 13); și crește gradul de transparență a procesului , dat fiind faptul că sistemul și bazele de date sunt acum online.

2)   Noua lege și metodologia aferentă accelerează procesul de adopție, păstrând în același timp clauzele de siguranță și protecție care se impun. Fiecare pas al procesului de adopție are un termen. Prin urmare, ne așteptăm ca durata acestui proces care, în general, în prezent se ridică la aproximativ 15 luni, să fie redusă la jumătate. Pe de altă parte, trebuie subliniat faptul că fiecare copil și fiecare caz este unul diferit. Obiectivul nu este acela de a fi derula operațiunile rapid, ci de a găsi cea mai bună familie pentru fiecare copil în parte.

3)   Noua metodologie asigură o aplicare uniformă a procedurilor de adopție la nivel național, evitând astfel discrepanțele vizibile la ora actuală (de exemplu, într-un județ sunt de 17 ori mai multe adopții decât în altul).

Citește aici în detaliu principalele modificări.

principalele modificari adoptie

 

  • Pe de altă parte, adopția nu trebuie privită în contextul ‚îndeplinirii de obiective’, nici din perspectiva unor indicatori de timp sau cantitativi. Unele țări, care și-au propus astfel de ținte, se confruntă cu provocări serioase, în momentul în care adopțiile eșuează, iar copiii revin în sistemul de protecția copilului. Spre exemplu, în Marea Britanie, 25% dintre adopțiile de copii cu vârste de 6 ani și peste sunt ratate.

Infografic varianta cu logo

UNICEF și-a asumat angajamentul de a continua să asigure sprijin și asistență Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în special în ce privește diseminarea și implementarea legislației secundare, respectiv utilizarea noii versiuni electronice a Registrului Național pentru Adopții,  prin pregătirea adecvată și susținerea profesioniștilor DGASPC activi în domeniul adopției.

 

Articol din: 17 August 2016

Citeşte în continuare