MCSI și UNICEF: Toți copiii trebuie să aibă acces la o lume digitală sigură

Inapoi

București, 11 decembrie 2017. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) și UNICEF în România au lansat astăzi, 11 decembrie, „Raportul Starea Copiilor Lumii 2017: Copiii în lumea digitală”. Prima analiză amplă efectuată de UNICEF a diferitelor modalități în care tehnologia digitală afectează viața și perspectivele de viață ale copiilor identifică atât pericolele existente, cât și oportunități.

1

„În această lume digitală, trebuie să valorificăm la maximum beneficiile pe care le poate aduce Internetul pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei din zona rurală, limitând în același timp pericolele la care pot fi expuși copiii. Ca atare, politicile, practicile și produsele din domeniul digital ar trebui să reflecte mult mai bine nevoile, punctele de vedere și vocea copiilor. De aceea sunt importante atât raportul UNICEF, cât și ghidul realizat de CERT-RO care cuprinde inclusiv măsuri de evitare a pericolului la care ne supunem în mediul online”, a declarat la lansarea studiului, Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Creșterea accesului la informații, dezvoltarea abilităților necesare în mediul de lucru digital și asigurarea unei platforme care să le permită relaționarea și comunicarea opiniilor sunt câteva dintre avantajele pe care le poate oferi tehnologia digitală copiilor care sunt dezavantajați, inclusiv celor care cresc în condiții de sărăcie sau celor care sunt afectați de situații de urgență umanitară, arată raportul UNICEF.

Internetul a fost conceput pentru adulți, însă este utilizat tot mai mult de către copii și tineri ale căror vieți și perspective de viitor sunt afectate tot mai mult de tehnologia digitală. Pentru a oferi șanse egale la un mediu digital lipsit de pericole și mai accesibil pentru fiecare copil este nevoie de eforturile comune ale Guvernelor, sectorului privat, ale organizațiilor de și pentru copii, ale mediului academic, ale profesioniștilor, ale familiilor și copiilor înșiși”, a declarat la lansarea studiului, Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România.

Conform raportului, la nivel mondial 1 din 3 utilizatori de Internet este copil, 71% dintre copii și tineri sunt online comparativ cu doar 48% din populația totală. Cu toate acestea, 3 din 5 copii și tineri africani sunt offline, comparativ cu doar 1 tânăr din 25 din Europa. Astfel, aproximativ o treime din tineretul lumii – 346 de milioane de persoane – nu dispune de conexiune online, ceea ce accentuează inechitățile existente în rândul copiilor și le reduce posibilitatea de a participa la o economie care capătă tot mai mult un caracter digital.

Raportul analizează, de asemenea, modul în care Internetul sporește vulnerabilitatea copiilor la riscuri și pericole, inclusiv în ce privește utilizarea necorespunzătoare a informațiilor lor private, accesul la conținutul periculos, și agresiunea în mediul online (cyberbullying). Potrivit raportului, din cauza omniprezenței dispozitivelor mobile, accesul multor copii în mediul online a devenit mai puțin supervizat – și mai expus pericolelor.

Iată câteva dintre recomandările oferite de raport în sprijinul formulării unor politici mai eficace și a unor practici de lucru mai responsabile în beneficiul copiilor la nivel global:

• Plasarea copiilor în centrul politicii digitale.
• Dezvoltarea competențelor digitale astfel încât copiii să se poată informa, implica și acționa în siguranță în mediul online.
• Protejarea copiilor împotriva pericolelor din mediul online – precum abuzul, exploatarea, traficul, agresiunea online și expunerea la materiale neadecvate.
• Valorificarea puterii sectorului privat în demersul de promovare a standardelor și practicilor etice care protejează și susțin copiii în mediul online.
• Garantarea protecției intimității și identității copiilor în mediul online.
• Asigurarea accesului necostisitor al tuturor copiilor la resurse online de calitate foarte bună.

Totodată, CERT-RO a prezentat un ghid pentru părinți cu informații necesare educării copiilor care navigheaza online. Acesta cuprinde și un set de reguli și măsuri de precauție pentru evitarea pericolelor din lumea digitală.
Despre UNICEF în România
UNICEF este prezent în România şi în alte 190 de ţări şi teritorii pentru a promova supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescenţă. În România, UNICEF lucrează împreună cu Guvernul, Parlamentul, autorităţi locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naţionali şi internaţionali şi cu mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie timpurie de calitate şi la şcoală, pentru protejarea adolescenţilor şi monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecţie socială şi pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. UNICEF este susţinut financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţiilor, fundaţiilor şi a guvernelor.

Despre CERT-RO
CERT-RO este o instituție publică, având ca atribuții prevenirea, analiza, identificarea și reacția la incidente ce afectează infrastructurile cibernetice care asigură funcționalități de utilitate publică sau servicii ale societății informaționale.

Biroul de presă al MCSI și UNICEF în România

Articol din: 9 February 2018

Citeşte în continuare