Masă Rotundă cu tema: Dialog privind Politicile Publice referitoare la Dezvoltarea Timpurie şi Incluziunea Copiilor Romi

Inapoi

UNICEF și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului vor organiza o Masă Rotundă cu tema: Dialog privind Politicile Publice referitoare la Dezvoltarea Timpurie şi Incluziunea Copiilor Romi.

Acest eveniment este organizat în parteneriat cu Asociaţia Internaţională Step by Step, Centrul Step by Step pentru Educaţie și Dezvoltare Profesională, reţeaua Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, Fondul de Educaţie pentru Romi şi Universitatea din Bucureşti. Masa Rotundă se va desfăşura la Hotel Intercontinental Bucureşti, Blvd. Nicolae Bălcescu, nr 4, între orele 09.00 şi 17.00, în data de 10 mai 2011.
Masa Rotundă abordează aspectele esenţiale ale furnizării programelor de intervenţie timpurie şi a serviciilor de dezvoltare timpurie pentru copiii provenind din medii defavorizate, inclusiv copii romi. Acest lucru este cu atât mai important cu cât în cadrul Strategiei Europa 2020, Comisia Europeană a invitat Statele Membre şi Statele în curs de aderare la Uniunea Europeană să prezinte strategii naţionale pentru incluziunea romilor în cadrul programelor naţionale de reformă a educaţiei, de reducere a sărăciei şi de dezvoltare economică şi socială. În acest context şi în spiritul Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, a asigura tuturor copiilor din grupurile vulnerabile şi marginalizate şanse şi oportunităţi egale de acces şi utilizare a serviciilor de dezvoltare timpurie de calitate devine o prioritate naţională.

Obiectivele generale ale evenimentului sunt de a sublinia importanţa introducerii serviciilor pentru copiii de vârstă mică şi familiile lor pe lista de priorităţi a politicilor naţionale şi de a explora modalităţi eficiente de abordare a integrării copiilor romi în politicile de dezvoltare timpurie a copilului şi în alte politici naţionale. Masa Rotundă îşi propune, de asemenea, să susţină eforturile la nivel naţional şi să ofere repere atât pentru instituţiile guvernamentale, cât şi pentru organizaţiile non-guvernamentale pentru îmbunătățirea colaborării în vederea implementării principiilor de dezvoltare timpurie şi a acţiunilor pentru atingerea obiectivelor de incluziune socială şi de reducere a sărăciei.

Specialiști din domeniul Dezvoltării Timpurii a Copilului și experți în elaborarea de politici naționale cu focus pe copiii romi, precum și reprezentanți ai organizațiilor societății civile, inclusiv ai organizațiilor non-guvernamentale pentru romi vor prezenta rezultatele celor mai recente cercetări și vor discuta pe marginea unor inițiative de politici în acest domeniu.

Rezultatele discuțiilor Mesei Rotunde vor fi cuprinse într-un Raport care va fi făcut public.

Masa rotunda este organizată în cadrul parteneriatului UE-UNICEF din proiectul Iniţiativa Start Bun pentru Romi (ISBR). Finanţat de Uniunea Europeană, proiectul are drept scop abordarea unor măsuri de promovare a Dezvoltării Timpurii a Copilului (DTC) ca punct de plecare pentru asigurarea incluziunii sociale a copiilor romi. Acesta este implementat în şase ţări: Cehia, Ungaria, Macedonia, România, Serbia şi Spania.

Rezultatele estimate ale ISBR sunt dezvoltarea capacităţii factorilor competenţi şi ale furnizorilor de servicii de a include copiii romi în intervenţii de dezvoltare timpurie a copilului şi de a consolida şi extinde serviciile existente în vederea acceptării şi implementării unor abordări inclusive în acest domeniu.


Comisia Europeană este organul executiv al UE.

Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au hotărât să îşi unească progresiv know-how-ul, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, au reuşit să creeze un spaţiu al stabilităţii, al democraţiei şi dezvoltării durabile, păstrând în acelaşi timp diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană doreşte să pună succesul şi valorilor sale la dispoziţia ţărilor şi naţiunilor din afara graniţelor sale.

Despre UNICEF

UNICEF activează în peste 150 de ţări şi teritorii pentru a ajuta copiii să supravieţuiască şi să se dezvolte, începând cu perioada copilăriei timpurii şi până la adolescenţă. Cel mai mare furnizor de vaccinuri din lume pentru ţările în curs de dezvoltare, UNICEF susţine prin programele sale sănătatea şi nutriţia copiilor, accesul la apă potabilă şi salubritate, o educaţie primară de calitate pentru toţi copiii, fete sau băieţi, şi protejarea copiilor împotriva violenţei, a exploatării şi a SIDA. UNICEF este integral finanţat de contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, companiilor, fundaţiilor şi guvernelor. Pentru mai multe informaţii despre UNICEF şi activitatea sa, vizitaţi: www.unicef.org


Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Shakhlo Ashrafkhanova - Specialist DTC / Coordonator Proiect, UNICEF Biroul Regional UNICEF pentru ECE/CSI,

Tel: +41 22 909 5578, Email: sashrafkhanova@unicef.org

Codruţa Hedeşiu – Coordonator Relații Externe și Presă UNICEF România, Tel: 021.201.78.64, Email: chedesiu@unicef.org

Articol din: 17 April 2011

Citeşte în continuare