La 20 de ani de la adoptarea Convenţiei Drepturilor Copilului, copiii atrag atenţia asupra importanţei drepturilor lor

Inapoi

Bucureşti, 20 noiembrie 2009 - 20 noiembrie este o zi istorică pentru cele 2 miliarde de copii din lume, deoarece la această dată, în anul 1989, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat cele 54 de articole ale Convenţiei privind Drepturile Copilului.

La 20 de ani de la adoptarea Convenţiei, Grupul Naţional de Iniţiativă al Copiilor atrage atenţia asupra celor mai importante aspecte legate de drepturile copilului în România: necesitatea aplicării principiului interesului superior al copilului, accesul la educaţie şi impactul negativ al crizei economice asupra copiilor.

Pentru a marca la nivel naţional aniversarea a 20 de ani de la adoptarea Convenţiei, UNICEF, Salvaţi Copiii şi ANPDC derulează campania de promovare a drepturilor copilului “Ascultă-i şi apără-le drepturile!”, în cadrul căreia au fost organizate dezbateri ale Grupului Naţional de Iniţiativă al Copiilor, ample activităţi de informare şi dezbateri în şcoli, întâlniri cu autorităţile locale, concursuri şi simpozioane, spectacole, mese rotunde şi alte evenimente tematice la nivel local. Până în prezent, campania s-a derulat în 15 judeţe şi mai mult de 300 de şcoli, fiind implicaţi peste 10.000 de copii şi 300 de voluntari Salvaţi Copiii.

Grupul Naţional de Iniţiativă al Copiilor a lansat un semnal de alarmă, dar şi recomandări de soluţionare a unor probleme considerate esenţiale: necesitatea aplicării principiului interesului superior al copilului în orice decizie luată de autorităţi cu privire la copii, asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii şi reducerea ratei abandonului şcolar, precum şi atenuarea efectelor crizei economice asupra vieţii copiilor. Reprezentanţii copiilor subliniază că jumătate dintre elevi cred că drepturile lor nu le sunt respectate în şcoală şi atrag atenţia asupra fenomenului îngrijorător al violenţei din şcoli şi asupra discriminării faţă de copiii romi şi copiii cu dizabilităţi.

Printre soluţiile propuse de copii se numără:

  • acordarea alocaţiilor şi a altor forme de ajutor pentru copil şi familie sub forma unor bonuri (similare bonurilor de masă) pe baza cărora să poată fi cumpărate doar rechizite, alimente şi îmbrăcăminte pentru copii;
  • crearea unui Minister al Copilului şi Familiei, după modelele din Olanda, Norvegia sau Marea Britanie, care, în mod excepţional, să fie condus doar de specialişti în domeniul drepturilor copilului şi nu de oameni politici;
  • respectarea dreptului la educaţie şcolară pentru toţi copiii, indiferent de costuri, prin crearea de facilităţi de transport şi oferirea de materiale didactice şi manuale gratuite, inclusiv pentru clasele XI şi XII;
  • numirea unui consilier şcolar pentru 300 de elevi (în prezent, există un consilier la 800 de elevi);
  • înfiinţarea Avocatului Copilului, ca adjunct al Avocatului Poporului sau ca instituţie independentă care să le apere drepturile.

“Fiecare dintre noi trebuie să beneficieze de respectarea drepturilor sale indiferent de dificultăţile economice sau politice prin care trece ţara noastră. Avem nevoie să fim protejaţi împotriva violenţei şi discriminării, să ne putem exprima opinia şi să avem modele de educaţie şi comportament care să ne facă cetăţeni europeni şi părinţi mai buni în viitor”, declară Laura Vrabie (17 ani), reprezentanta Grupului de Iniţiativă al Copiilor şi voluntar Salvaţi Copiii.

“În cursul ultimelor două decenii, Convenţia a transformat modul în care sunt priviţi şi trataţi copiii în lume. A exercitat o influenţă puternică şi profundă asupra legislaţiei, politicilor şi programelor naţionale şi internaţionale, a instituţiilor publice şi private, a familiilor, comunităţilor şi persoanelor. De asemenea, a susţinut progrese remarcabile realizate în domeniul supravieţuirii, dezvoltării, protecţiei şi participării la nivel mondial” a declarat domnul Edmond McLoughney, Reprezentantul UNICEF în România.

“Prin ratificarea Convenţiei, guvernul român se obligă să apere şi să garanteze drepturile copilului, incluzându-le în legislaţie şi în politicile naţionale. Plecând de la premisa că drepturile copilului implică participarea reală a copiilor în viaţa societăţii, trebuie să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă acum şi pe viitor” declară Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

Pentru informaţii suplimentare, persoane de contact:

UNICEF România, Codruţa Hedeşiu, Coordonator Relaţii externe şi Presă, 021.201.78.64, chedesiu@unicef.org
Salvaţi Copiii România, Ana Dumitru, Specialist PR, 021. 316.61.76,
ana.dumitru@salvaticopiii.ro

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România şi în alte 150 de ţări şi teritorii pentru a promova supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor, din perioada copilăriei mici până la adolescenţă.

În România, UNICEF susţine drepturile copiilor prin programe de sănătate şi nutriţie, educaţie de calitate, precum şi prin protecţia copiilor împotriva violenţei, neglijenţei şi HIV/SIDA. UNICEF este susţinut financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţiilor, fundaţiilor şi a guvernelor.

Despre ANPDC

ANPDC este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Misiunea ANPDC este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor şi de a lua toate măsurile pentru a contribui la crearea unei societăţi demne pentru copii, implicând în acest proces autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, societatea civilă, părinţii şi copiii.

Despre Salvaţi Copiii

Membru al Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în peste 125 de ţări, Salvaţi Copiii România este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru copiii din familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatării prin munca, copiii străzii, copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu copiii si familiile acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor. Anual peste 30.000 de copii sunt implicaţi în programele organizaţiei. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.

Note pentru redactori:

Convenţia privind Drepturile Copilului este un instrument esenţial pentru promovarea şi protecţia drepturilor tuturor copiilor, cuprinzând toate drepturile civile, culturale, economice, politice şi sociale pe care le au copiii. Printre cele mai importante drepturi stipulate de Convenţie se numară: dreptul la supravieţuire şi dezvoltare, dreptul la un mediu familial sigur, dreptul de a fi protejat împotriva violenţei fizice sau psihice şi împotriva maltratării, dreptul la educaţie, dreptul la asistenţă medicală şi nu în ultimul rând dreptul la a-şi exprima opinia.

Până în prezent, 193 de state, printre care şi România au ratificat Convenţia. Prin ratificarea Convenţiei la data de 28 septembrie 1990, statul român s-a angajat să ia toate măsurile legislative, administrative şi de orice altă natură necesare pentru implementarea drepturilor copiilor aşa cum sunt ele stipulate în Convenţie.

Pentru versiunea integrală a Convenţiei, precum şi Recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului 2009 vă rugăm accesaţi:

Persoane de contact ANPDC:

Articol din: 17 April 2009

Citeşte în continuare