Înca sunt copii abandonaţi în spitalele din România, un model neschimbat de 30 de ani

Inapoi

Bucureşti/Geneva, joi 20 ianuarie 2005 - În timp ce întreg sistemul de protecţie a copilului se modernizează conform noii legislaţii intrată în vigoare la 1 ianuarie 2005, un recent studiu identifică situaţia copiilor abandonaţi în maternităţi şi spitale/secţii de pediatrie, similară cu cea de acum trei decenii.

Conform acestui studiu realizat de Ministerul Sănătăţii şi UNICEF în 150 de unităţi medicale, se estimează pentru 2004 că aproximativ 4000 de nou născuţi sunt abandonaţi în maternităţile din România imediat după naştere, reprezentând 1,8% din totalul acestora.

Studiul cu privire la Situaţia copiilor abandonaţi în Româniaarată că multe mame care îşi părăsesc copiii sunt foarte tinere, neşcolarizate şi trăiesc la limita sărăciei. Ponderea copiilor abandonaţi născuţi cu greutate mică la naştere (34%) a fost de patru ori mai mare decât in populatia generala (copiii nou-nascuti in Romania – 8,5%).

“Din păcate, odată ajunse în spitale, tinerele mame se confruntă cu mentalităţi şi practici învechite. Sistemul continuă să rămînă foarte tradiţional, în mod particular pentru cei săraci şi marginalizaţi” afirmă domnul Pierre Poupard, Reprezentant UNICEF în România.

Raportul citează povestea unei mame necăsătorite de 17 ani, care derutată şi neştiind ce să facă şi unde să meargă cu noul ei născut, îşi aminteşte atitudinea unei infirmiere care i-a “sugerat că este mai bine pentru mine să nu mai văd copilul şi să-l las acolo pentru a începe o viaţa nouă. Aceeaşi infirmieră mi-a spus că este mai bine să nu văd copilul pentru că mă ataşez de el şi nu este bine pentru el.”

Studiul, rezultatul unui parteneriat între UNICEF, instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale, dezvăluie cauzele determinante şi sugerează soluţii pentru diminuarea drastică a fenomernului de abandon şi a consecinţelor acestuia. Rezultatele confirmă că această provocare nu este o fatalitate, care, deşi extrem de complexă, este rezolvabilă.

Astfel, mame tinere, necăsătorite, care sunt respinse de către familie, trebuie sprijinite să preia noile responsabilităţi şi să beneficieze de servicii de suport communitar. Mamele care nu au o locuinţă sau trăiesc în condiţii improprii, care au decis să-şi lase copiii în spitalele de pediatrie, nu sunt conştiente de consecinţele grave ale spitalizării şi a separării de familie pe termen lung.

Raportul recomandă măsuri urgente ce trebuie luate cu privire la înregistrarea naşterilor, în conformitate cu drepturile copilului la identitate, naţionalitate şi familie. Din cauza unui vid de procedură, un procent impresionant de 31,8% din copiii părăsiţi în spitalele/secţiile de pediatrie sunt fără acte de identitate. Acest fapt îi face “inexistenţi” din punct de vedere legal, şi în consecinţă, vulnerabili in faţa diverselor situaţii de risc, inclusiv trafic.

Studiul reclamă implementarea imediată a noii legislaţii promovând responsabilitatea inter-sectorială pentru protecţia drepturilor copiilor, a sectoarelor de sănătate, social şi educaţie, şi integrarea serviciilor la nivel comunitar. În cele din urmă, se reclamă creearea de indicatori adecvaţi, dezvoltarea şi utilizarea unui sistem de monitorizare şi raportare sistematică şi unitară, care să asigure îmbunătăţirea calităţii serviciilor de bază pentru copil şi familie – stindardul împotriva abandonului copilului în România.

“Noua legislaţie urmează principiile Convenţiei cu privire la Drepturile Copiilor şi UNICEF este pregătit să-şi asume rolul său.”, a afirmat Pierre Poupard. “Noi sprijinim instituţiile care vor implementa noua legislaţie, şi pentru situaţii de criză, precum cea a unei instituţii unde staţionează peste 230 de copii sub vârsta de un an, putem interveni imediat şi sprijini realizarea evaluărilor individuale şi a planurilor personalizate pentru protecţia lor. Noi vom sprijini România să asigure un mediu protector pentru copil şi familia sa – un scut pentru copii împotriva acestei forme de vătămare, la fel cum o alimentaţie adecvată şi îngrijirea sănătăţii, îi protejează de boli.”

Pentru informaţii suplimentare persoană de contact Codruţa Hedeşiu, Coordonator Relaţii externe şi Presă, Reprezentanţa UNICEF, tel. 201.78.64, e-mail chedesiu@unicef.org

Articol din: 17 Aprilie 2005

Citeşte în continuare