Guvernele sunt îndemnate să implementeze programe inclusive de dezvoltare timpurie a copilului adresate copiilor romi în vederea eliminării excluderii sociale

Inapoi

Copiilor mici de etnie romă li se neagă accesul la servicii medicale, la măsuri de protecţia copilului şi şanse de frecventare a învăţământului preşcolar din cauza discriminării sistematice, potrivit unui raport lansat astăzi.

La nivelul grădiniţelor, educaţiei preşcolare şi celei primare, sistemele naţionale de învăţământ nu reuşesc să fie accesibile, să înscrie, să includă, să reţină şi să educe copiii romi. În Serbia, de exemplu, doar 8% dintre copiii ce trăiesc în aşezările rome excluse din punct de vedere social sunt înscrişi în centrele de educaţie timpurie a copilului de la 3 la 5 ani faţă de 44% din populaţia majoritară non-romă. Ratele frecventării şi absolvirii educaţiei de bază în cazul copiilor romi rămân extrem de scăzute. În medie, doar un singur copil rom termină şcoala primară faţă de unul din patru copii non-romi.

La baza acestei analize stă un raport de sinteză intitulat Incluziunea Romilor în Educaţia Timpurie, lansat astăzi şi prezentat reprezentanţilor Parlamentului European, Direcţiilor Generale ale Comisiei Europene, donatorilor şi agenţiilor internaţionale şi societăţii civile, inclusiv ai organizaţiilor neguvernamentale rome, implicate în promovarea drepturilor comunităţii rome.

Raportul de sinteză, împreună cu patru alte noi studii întreprinse în Republica Cehă, România, Serbia şi fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, au fost realizate la cererea Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, Fondul de Educaţie pentru Romi şi UNICEF. Rapoartele au analizat politicile, eficacitatea serviciilor de bază adresate comunităţilor rome şi copiilor mici de etnie romă în special şi au identificat cele mai bune practici în domeniul îngrijirii şi educaţiei timpurii a copilului.

Principalele cauze ale discriminării sunt prezentate pe larg în aceste rapoarte. Printre ele se numără sărăcia extremă, condiţiile de trai inacceptabile, nivelul scăzut de educaţie al mamelor şi excluderea de pe piaţa muncii, toate compromiţând viaţa familială a romilor şi mai ales sănătatea şi dezvoltarea sugarilor şi a copiilor mici de etnie romă.

Evidenţele sunt copleşitoare şi actuale, demonstrând că politicile europene de incluziune socială a romilor nu pot fi eficace atâta timp cât nu sunt abordate provocările fundamentale. Acest lucru atrage formularea unei recomandări clare: educaţia timpurie a copilului şi serviciile adresate romilor trebuie dezvoltate împreună cu aceştia, trebuie să fie mai profunde din punctul de vedere al implementării şi să promoveze incluziunea socială pentru a încuraja toleranţa, diversitatea şi înţelegerea interculturală.

În fiecare dintre cele patru studii naţionale, au cooperat cercetători şi experţi locali de etnie romă pentru a crea o imagine detaliată a politicilor, strategiilor şi iniţiativelor de educaţie timpurie, evidenţiind obstacolele şi şansele de ameliorare a accesului copiilor romi de vârstă mică la servicii de educaţie timpurie de calitate superioară. Raportul de sinteză cuprinde un rezumat comparativ al cadrelor de politici, al contextelor politice şi al iniţiativelor actuale din toate cele patru ţări.

Design-ul studiilor de cercetare a fost gândit de Dr. John Bennett, un expert în politici din domeniul dezvoltării timpurii a copilului, aclamat la nivel internaţional, şi autor al raportului. Acesta este publicat în cadrul unui program denumit Iniţiativa Start Bun pentru Romi, finanţat parţial de Uniunea Europeană.

Cele 27 de state membre ale UE şi statele ce doresc integrarea în Uniunea Europeană lucrează în prezent la elaborarea şi perfecţionarea Strategiilor Naţionale de Integrare a Romilor 2014-2020 şi la asigurarea coerenţei acestora în raport cu programele naţionale de reformă mai ample din domeniul educaţiei, reducerii sărăciei şi dezvoltării sociale şi economice.

Trebuie acordată o atenţie deosebită prioritizării copiilor mici de etnie romă din comunităţile defavorizate şi folosirii fondurilor disponibile pentru îmbunătăţirea serviciilor de dezvoltare timpurie a copilului adresate acestora. Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, Fondul de Educaţie pentru Romi şi UNICEF, în concordanţă cu Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, împreună cu partenerii lor regionali şi naţionali, pledează activ în favoarea unor măsuri care să promoveze dezvoltarea timpurie a copiilor ca fundament al incluziunii sociale a copiilor romi şi familiilor lor.

Pentru a descărca raportul de sinteză, studiile naţionale şi alte resurse, vă rugăm accesaţi pagina www.romachildren.com.

Pentru informaţii suplimentare:

Programul de Dezvoltare Timpurie a Copilului al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, Iniţiativele Rome ‘Kopaçi’: Adrian Marsh +44 207 031 0232, adrian.marsh@osf-eu.org

Fondul de Educaţie pentru Romi: Erzsebet Bader +36 1 235 80 32 ebader@romaeducationfund.org

Biroul UNICEF din Bruxelles: Laure Maissa Fargelat +32 (0)2 213 00 75 lmfargelat@unicef.org sau UNICEF ECECSI: John Budd +41 22 909 5429 sau Lely Djuhari +41 22 909 5433, mediaceecis@unicef.org

Articol din: 17 April 2012

Citeşte în continuare