Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF România, lansează apelul pentru integrarea copiilor infectati HIV în sistemul public de învatamânt – “Împreună la scoala”

Inapoi

Reprezentantul UNICEF în România, Domnul Pierre Poupard lansează astăzi acţiunea "Împreună la şcoală"care are ca scop sensibilizarea comunităţilor pentru a acorda şanse egale la învătământul public tuturor copiilor.

Pentru majoritatea copiilor infectaţi HIV accesul la şcolile publice a fost de nenumărate ori limitat sau oprit chiar de comunităţile în care ei trăiesc. Au fost semnalate nenumărate cazuri în care comunităţile în ansamblu s-au opus admiterii unor copii seropozitivi în şcoală. Raportul Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA pe anul 2003 semnalează şi el cazuri de copii cărora li s-a refuzat accesul în şcoala publică.

“Accesul copiilor seropozitivi în şcolile publice este considerat de multe ori un indicator relevant al nivelului de informare şi cunostinţe privind HIV/SIDA al unei comunităţi. Când un copil seropozitiv nu este lăsat să înveţe într-o şcoală publică înseamnă că profesorii, părinţii celorlalţi copii, comunitatea însăşi mai au multe de învăţat despre infecţia HIV/SIDA”, a declarat Reprezentantul UNICEF. În România trăiesc în prezent peste 7,500 de copii şi adolescenţi infectaţi cu HIV. Conform estimărilor UNAIDS mai puţin de 60% dintre aceştia se duc la o şcoală normală iar mulţi dintre cei care urmează cursurile şcolilor publice o pot face numai pentru că nimeni altcineva nu cunoaşte statutul lor infectat HIV/SIDA.

Un copil seropozitiv nu reprezintă un pericol de infectare. “Mai multe comunităţi din România, printre care şi cea din Constanţa au primit informaţiile corecte şi şi-au schimbat atitudinea. Copiii seropozitivi din Constanţa se duc la şcoală la fel ca oricare alţi copii. Cheia succesului este transmiterea informaţiei la nivelul comunităţii, sensibilizarea profesorilor şi educarea părinţilor” a mai spus Dl. Poupard.

UNICEF lucrează în prezent cu Ministerul Educaţiei si Ministerul Sănătăţii precum şi cu mai multe organizaţii neguvernamentale la nivel local pentru a sprijini includerea în şcolile publice a copiilor seropozitivi.

Reprezentanţa UNICEF în România apreciază eforturile guvernamentale de a dezvolta un cadru legislativ prin care să fie asigurat exerciţiul universal al dreptului la educaţie pentru toţi copiii, inclusiv pentru copiii seropozitivi, eforturi care transpun în practică angajamentele asumate de România prin Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. Deşi există acest cadru constituţional şi juridic care promovează accesul universal la educaţie încă există mulţi copii seropozitivi care întîmpină probleme de integrare şcolară.

Din aceste considerente, Reprezentanţa UNICEF lansează un apel către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi autorităţilor centrale şi locale să elaboreze un set de standarde şi reglementări cu privire la integrarea şcolară specifice pentru copiii seropozitivi care să remedieze disfuncţionalităţile existente în sistem.

UNICEF va continua să sprijine pe viitor eforturile guvernamentale şi neguvernamentale pentru soluţionarea acestei probleme ca toţi copii acestei tări să se bucure de dreptul la educaţie.

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact: Hedeşiu Codruţa, Coordonator Relaţii Externe şi Presă, Reprezentanţa UNICEF, email chedesiu@unicef.org, tel. 2017864.

Articol din: 17 April 2005

Citeşte în continuare