Drepturile copilului, în centrul "afacerilor"

Inapoi

UN Global Compact, UNICEF şi Salvaţi Copiii invită mediul de afaceri să se implice activ în ceea ce priveşte crearea,la nivelul principiilorde afaceri,a unui standard global referitor la drepturile copilului.

Printr-un proces de consultare online, lansat astăzi, reprezentanţii sectorului privat pot contribui la conturarea documentului Drepturile copilului şi principiile de afaceri, care are drept scop stabilirea unui standard pentru companiile ce respectă copiii în întreaga lume. În acelaşi timp, reprezentanţi de seamăai mediului de afaceri şi ai societăţii civile se întrunesc la Londra pentru prima dintr-o serie de consultări internaţionale.

“Durabilitatea reprezintă în fond responsabilizare intergeneraţională, modul în care pregătim lumea pentru copiii noştri şi pentru copiii copiilor noştri. Mediul de afaceri joacă un rol cheie în ceea ce priveşte realizarea acestui lucru prin felul în care valorifică şi gestionează impactul său asupra vieţii copiilor de astăzi,” a afirmat Simon Zadek, Senior Fellow la JF Kennedy School of Government, Universitatea Harvard.


Drepturile copilului şi principiile de afaceri
(DCPA), document ce urmează a fi lansat în noiembrie, va fi primul set complet de principii menit să îndrume companiile în toate acţiunile pe care le întreprind la locul de muncă, pe piaţă sau în comunitate pentru a respecta şi sprijini drepturile copilului.

Sectorul privat poate aduce o contribuţie importantă la realizarea drepturilor copilului nu numai prin prisma practicilor şi politicilor sale, ci şi folosindu-şi influenţa pentru a schimba atitudini, politici şi instituţii.

Această iniţiativă oportună acoperă o lacună în domeniul drepturilor copilului şi reflectă de asemenea interesul tot mai mare din partea sectorului privat de a trece dincolo de mentalitatea de”a nu face rău”, contribuind la crearea unui mediu mai favorabil copiilor în cadrul unor comunităţi mai puternice şi mai trainice. Pe lângă imperativul moral de a proteja copii, principiile se află şi în spiritul afacerilor.

“Cu toate că, în ultimii ani, cultura durabilităţii corporatiste s-a dezvoltat considerabil, din discuţiile privind responsabilităţile companiilor în ceea ce priveşte drepturile omului lipseşte adesea perspectiva drepturilor copilului,” a declarat Christopher L. Avery, Director al Centrului de Resurse în Afaceri şi Drepturile Omului, care găzduieşte procesul de consultare.

Susţinerea setului Drepturile copilului şi principiile de afaceri poate ajuta companiile să reducă la minim riscurile materiale şi să descopere noi oportunităţi de afaceri. Studiile arată că politicile şi practicile ce respectă copiii pot fi un indiciu al unei guvernanţe corporatiste optime şi al unui management al riscurilor mai eficient-adăugând valoare brand-ului, crescând satisfacţia angajaţilor, stimulândloialitatea clienţilor şi contribuind la crearea de valoare într-un mod mai durabil pe termen lung.

Gândite ca un punct de referinţă unificator în ceea ce priveşte impactul activităţilor companiilor asupra copiilor, Principiile acoperă o gamă largă de domenii, incluzând:

  • Respectarea şi protejarea drepturilor copilului la locul de muncă şi la nivelul lanţului de aprovizionare;
  • Crearea unor condiţii de muncă centrate pe familie care să sprijine părinţii sau aparţinătorii;
  • Asigurarea că produsele şi serviciile la care ar putea fi expuşi copiii sunt sigure, nu au un impact negativ asupra vieţii copiilorşi beneficiază de o promovare etică pe piaţă;
  • Analizarea impactului activităţilor companiilor asupra mediului, protejarea mediului înconjurător pentru generaţiile viitoare şi asigurarea unor operaţiuni comerciale ce nu conduc la strămutarea comunităţilor.

“DCPA oferă mediului de afaceri un cadru bazat pe principii şi o traiectorie practică prin care poate deveni o forţă benefică pentru copii, maximizându-şi impactul pozitiv şi minimalizând impactul negativ al operaţiunilor, produselor şi practicilor sale de marketing,” a adăugat Zadek.

Despre Drepturile copilului şi principiile de afaceri

Drepturile copilului şi principiile de afaceri(DCPA) reprezintă o iniţiativă comună a UNICEF, UN Global Compact şi Salvaţi Copiii menită să îndrume companiile cu privire la drepturile copilului la locul de muncă şi în afara acestuia. Având la bază consultări vaste cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile din toate regiunile geografice, principiile vor permite sectorului privat să maximizeze impactul pozitiv asupra vieţii copiilor şi să le susţină drepturile. DCPA va fi lansat în noiembrie 2011. Se încurajează participarea la procesul de consultare a factorilor interesaţi. Vă rugăm vizitaţi (http://www.business-humanrights.org/)pentru informaţii suplimentare şi detalii legate de participare.

Articol din: 17 April 2011

Citeşte în continuare