Declaraţie memorabilă privind sănătatea copiilor cu dizabilităţi intelectuale semnată la Bucureşti

Inapoi

Decidenţi din domeniul sănătăţii reprezentând 53 de ţări din Regiunea Europeană a OMS au semnat azi o declaraţie în care şi-au exprimat angajamentul de a oferi o viaţă mai bună copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi intelectuale prin îmbunătăţirea accesului acestora la îngrijiri medicale de de bună calitate.

Declaraţia a fost semnată în cadrul Conferinţei Europene a OMS “O sănătate mai bună, o viaţă mai bună: copiii şi tinerii cu dizabilităţi intelectuale şi familiile lor”, desfăşurate astăzi la Bucureşti.

În ciuda eforturilor enorme depuse în ultimii ani, există în continuare o serie de provocări majore în ceea ce priveşte asigurarea unei vieţi sănătoase copiilor cu dizabilităţi intelectuale. Aproximativ 5 milioane de copii şi de tineri din regiune prezintă dizabilităţi intelectuale, majoritatea trăind în ţări mai puţin dezvoltate. Peste 300.000 trăiesc în instituţii, unde rămân adesea pentru tot restul vieţii. Dacă nu se acţionează fără întârziere, numărul lor poate să crească cu aproximativ 1% pe an în următorii zece ani.

“Copiii cu dizabilităţi intelectuale au aceleaşi drepturi la servicii medicale şi sociale, la educaţie şi protecţie ca orice alţi tineri. Trebuie să beneficieze de aceleaşi şanse de a trăi o viaţă stimulantă şi împlinită în comunitate, alături de familiile lor şi de ceilalţi copii,” afirmă Zsuzsanna Jakab, Director Regional pentru Europa al OMS. “Declaraţia pe care au adoptat-o azi la Bucureşti statele noastre membre recunoaşte că, deşi au nevoi medicale mai mari, totuşi aceşti copii se confruntă cu obstacole majore în ceea ce priveşte accesul la servicii de sănătate şi la îngrijiri medicale optime. Când au acces la servicii, nevoile lor sunt adesea fie ignorate, fie neglijate. Declaraţia trasează acţiuni concrete care vor permite acestor copii să îşi atingă potenţialul maxim în viaţă.”

Declaraţia are la bază o serie de principii fundamentale. Copiii cu dizabilităţi intelectuale şi familiile lor au nevoie de îngrijiri eficiente şi complexe puse la dispoziţie prin intermediul unor servicii comunitare. Astfel de servicii marchează trecerea importantă de la modele bazate pe îngrijiri de tip rezidenţial la cele ce acordă prioritate traiului în comunitate şi incluziunii sociale.

Persoanele care trăiesc în sărăcie prezintă o incidenţă a dizabilităţilor disproporţionat de ridicată. Familiile cu membri vulnerabili, inclusiv copii cu dizabilităţi, sunt mult prea des prinse în capcana sărăciei cronice. Din acest motiv, eliminarea sărăciei şi a inechităţilor sociale reprezintă tema centrală a declaraţiei. “Dacă nu eliminăm sărăcia în rândul familiilor copiilor cu dizabilităţi intelectuale, nu vom reuşi să atingem obiectivele pe care azi ne-am angajat să le atingem,” accentuează Zsuzsanna Jakab.

De asemenea, declaraţia face apel la profesioniştii din domeniul sănătăţii publice să stabilească o imagine clară a problemei şi a dimensiunii acesteia. Sunt disponibile puţine date corecte şi semnificative legate de copiii cu dizabilităţi. Din statisticile oficiale reiese rareori situaţia acestor copii sau amploarea problemei.

Trebuie continuată dezvoltarea legislaţiei şi politicilor naţionale. Doar câteva state membre europene au politici care vizează în mod expres nevoile copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi intelectuale.

“Susţinerea reformei sistemelor de protecţie a copilului a reprezentat o prioritate pentru UNICEF în Europa de Est şi în Asia Centrală în ultimii 20 de ani. Putem vorbi de un succes parţial. Reformele au creat numeroase noi servicii în regiune, în special îngrijiri familiale alternative, ceea ce reprezintă o realizare importantă. Dar, din păcate, remarcăm faptul că de obicei copiii cu dizabilităţi sunt ultimii care beneficiază de aceste servicii. Mai îngrijorător este faptul că instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi rămâne o tendinţă constantă, neclintită în faţa reformelor. În multe ţări, copiii cu dizabilităţi reprezintă 60% din totalul copiilor aflaţi în instituţii. După părerea noastră, acest lucru denotă incapacitatea sistemelor de a oferi un răspuns adaptat familiilor persoanelor cu dizabilităţi şi copiilor cu dizabilităţi”, subliniază Steven Allen, Directorul Regional al UNICEF pentru ECE/CSI.

Pentru a elimina aceste lipsuri, declaraţia include un plan de acţiune ce acoperă 10 zone prioritare, stabilind intervenţii concrete pentru diferite categorii de tineri în funcţie de vârstă, vulnerabilitate şi capacităţi. Se aşteaptă ca în urma implementării acestui plan să se obţină primele rezultate spre finalul anului 2015.

Declaraţia se bucură de susţinerea Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), a Comisiei Europene, a reprezentanţilor copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi intelectuale şi familiilor acestora, a furnizorilor de servicii sociale şi de educaţie, dar şi a organizaţiilor neguvernamentale.

Mai multe informaţii despre declaraţie şi despre Conferinţă sunt disponibile pe pagina de Internet a Biroului Regional pentru Europa al OMS (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/mental-health/activities/intellectual-disabilities).

 

Link-uri utile

Sănătate mentală

OMS /Europa

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/mental-health/activities

Servicii şi dezinstituţionalizare

OMS /Europa

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/mental-health/activities/services-and-deinstitutionalization

Lansarea iniţiativei OMS: o sănătate mai bună, o viaţă mai bună

OMS /Europa

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/mental-health/news2/news/2010/13/launching-of-who-initiative-better-health-better-lives-children-and-young-people-with-intellectual-disabilities-and-their-families

Sănătate mentală

Sediul OMS

http://www.who.int/topics/mental_health/en/

 

Pentru întrebări, vă rugăm să contactaţi:

Dr. Matt Muijen

Manager Program Sănătate Mentală

Biroul Regional pentru Europa al OMS

Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

Tel.: +45 39 17 13 91

E-mail: mfm@euro.who.int

D-na Liuba Negru

External Relations Officer

Biroul Regional pentru Europa al OMS

Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

Tel.: +45 3917 1344, +45 2045 9274 (mobil)

E-mail: LNE@euro.who.int

D-na Oana Grigore

Purtator de cuvânt Ministerul Sănătăţii, Serviciul de presa

Tel.: +40 21 307 25 14

E-mail: presa_ms@yahoo.com,

D-na Codruţa Hedeşiu

Coordonator Relaţii Externe şi presă

UNICEF România

Tel: +40 21 201 78 64

E-mail: chedesiu@unicef.org

Articol din: 17 April 2010

Citeşte în continuare