Declaraţia Reprezentanţei UNICEF în România cu privire la repatrierea familiilor rome din Franţa în România

Inapoi

UNICEF cere ca principiile şi prevederile Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului să fie respectate în întregime în cadrul acestui proces atipic de repatriere şi ca toate părţile implicate să ţină permanent seama de interesul superior al copilului.

Reprezentanţa UNICEF în România ţine legătura cu autorităţile centrale şi locale competente şi cu ONG-urile rome partenere în ceea ce priveşte situaţia copiilor romi şi va continua să monitorizeze procesul de reintegrare.

Se va acorda o atenţie deosebită sesizării autorităţilor competente cu privire la riscurile separării copiilor de părinţi şi sensibilizării cu privire la acest aspect.

UNICEF este preocupat de faptul că drepturile fetelor şi băieţilor de etnie romă ar putea fi afectate în cadrul acestui proces de repatriere. Această preocupare vizează, printre altele, şi: accesul copiilor romi la servicii de bază în Franţa şi în România, riscul separării copiilor de părinţi şi colectarea de date biometrice pe criterii etnice sau rasiale.

Serviciile de protecţie a copilului din Franţa şi din România ar trebui să se implice în mod activ în asigurarea respectării drepturilor fetelor şi băieţilor de etnie romă incluşi în procesul de repatriere, aşa cum este prevăzut în reglementările şi legislaţia naţionale, internaţionale şi europene.

Autorităţile guvernamentale competente sunt rugate să raporteze cu privire la implementarea măsurilor de protecţie a copilului incluse în acordurile oficiale.

De asemenea, autorităţile ar trebui să ia în considerare diferitele rapoarte realizate la nivelul Uniunii Europene referitoare la vulnerabilităţile populaţiei rome, precum şi angajamentele luate de toate statele membre ale UE la recentul Summit UE privind Romii (Cordoba 2010) şi să descurajeze orice sentiment de ostilitate şi de rasism care ar putea apărea în urma acestui proces de repatriere.

Între timp, UNICEF reafirmă disponibilitatea sa de a oferi sprijin partenerilor guvernamentali şi neguvernamentali din România în vederea eliminării cauzelor principale ale excluziunii sociale şi migraţiei economice în cazul familiilor şi copiilor romi. Aceasta se află în concordanţă cu intenţia strategică a Programului de Ţară al UNICEF privind cooperarea cu România pentru perioada 2010-2012.

Articol din: 17 Aprilie 2012

Citeşte în continuare