Declaraţia de la Bucureşti a copiilor din Uniunea Europeană privind participarea lor la luarea deciziilor la nivel naţional şi european

Inapoi

branding declaratie romana

Vocea fiecărui copil este importantă! Pentru că o societate mai bună se construiește prin dialog, încurajăm implicarea copiilor în luarea deciziilor care le influențează viața. Copiii din România și din întreaga Uniune Europeană merită șansa de a-și scrie poveștile, prin voci puternice și prin reprezentare. Spune-ne părerea ta până pe 17 aprilie: https://childrendeclaration.typeform.com/to/gGYswC

Versiune preliminară ce urmează a fi definitivată și adoptată în cadrul Conferinței internaționale cu tema Participarea Copiilor la procesele de luare a deciziilor și de elaborare a politicilor la nivelul UE de la București, din 6-7 mai 2019.

Copiii din întreaga Uniune Europeană s-au reunit la Bucureşti pentru a-şi afirma angajamentul şi a face un apel la liderii statelor membre şi la liderii Uniunii Europene să facă din dreptul copiilor de a participa o realitate și o prioritate.

Ne dorim o comunitate europeană care să permită şi să încurajeze implicarea copiilor în procesul decizional. De ce? Pentru că dorim să fim consultaţi cu privire la aspectele ce ne influenţează în mod direct viaţa, atât ca cetăţeni ai ţărilor noastre, cât şi ca cetăţeni europeni. Pentru că reprezentăm un procent important al populaţiei Europei şi ne scriem singuri povestea, prin implicare, voluntariat, activism, marşuri, printr-o voce puternică şi prin reprezentare. Pentru că acum este momentul în care ne conturăm părerile, sentimentele şi vocea şi pentru că aparţinem prezentului, asemenea seminţei unei plante înainte de a înflori. Dorim să trăim într-o Europă care ne solicită şi ne apreciază implicarea în procesul de luare a deciziilor.

Contextul

Au trecut 30 de ani de când toate ţările Uniunii Europene au adoptat Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. La art. 12, aceasta prevede dreptul fiecărui copil de a fi ascultat şi de a-i fi luate în considerare opiniile, ţinându-se seama de vârsta sa şi de gradul său de maturitate.

Articolul 24 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene[1] recunoaşte dreptul copilului de a se exprima, iar recomandarea Comisiei Europene „Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”[2] îndeamnă la instituirea unui mecanism care să promoveze participarea copiilor la luarea deciziilor care le afectează viaţa.

„Evaluarea legislaţiei, politicilor şi practicilor privind participarea copiilor în Uniunea Europeană”, publicată de către Comisia Europeană în 2015, a concluzionat că „dispoziţiile legislative referitoare la participarea copiilor variază considerabil la nivelul UE” şi a atras atenţia asupra „des întâlnitei discrepanţe dintre legislaţie şi practică”.

Sondajul de opinie „Europa pe care şi-o doresc copiii”[3], care a fost realizat anul trecut de către Eurochild şi UNICEF şi a strâns părerile a peste 20.000 de copii din întreaga Uniune Europeană, relevă faptul că doar 43% dintre copii cred că viaţa lor este mai bună datorită Uniunii Europene. În ceea ce priveşte participarea lor, doar 14,6% consideră că adulţii le ascultă părerile atunci când iau decizii la nivelul şcolii şi mai puţin de 8% consideră că adulţii le ascultă părerile atunci când iau decizii la nivelul comunităţii lor.

În timpul Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2019, se iau decizii cheie pentru viitorul Europei, conturându-se noul deceniu al Uniunii Europene, şi se organizează alegeri pentru un nou Parlament şi o nouă Comisie.

Această iniţiativă a fost demarată de Boardul Copiilor din România – un grup format din copii de diferite vârste, din diferite oraşe, din mediul urban şi rural, provenind din medii familiale şi din sistemul de protecţie a copilului, cu origini etnice diferite şi cu o experienţă variată în domeniul reprezentării. Pentru unii dintre noi, este prima dată când vocea noastră ajunge la factorii de decizie.

Ne-am întâlnit online şi față-n față şi am consultat cât mai mulţi copii cu putinţă la nivel naţional, în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană. Suntem cetăţeni ai ţărilor noastre şi reprezintăm o cincime din totalul populației Uniunii Europene. Cerem ca vocea noastră să fie ascultată şi luată în considerare, asumându-ne angajamentul de a participa cu bună-credinţă şi de a construi viitoarea Uniune Europeană împreună cu voi.

Provocarea

Participarea începe în familie, de la o vârstă cât mai fragedă. Părinţii şi tutorii ar trebui să poată să ne ajute să devenim încrezători în noi înşine şi independenţi, făcându-ne totodată să înţelegem consecinţele acţiunilor noastre. Acesta este un lucru important pentru a ne ajuta să ne implicăm în decizii şi să înţelegem la ce se referă o anumită decizie, precum şi modul în care ne va afecta. Părinţii şi tutorii ar trebui să poată să ne încurajeze să ne implicăm în comunitatea noastră şi să cerem ca părerile noastre să fie ascultate, apreciate şi puse în practică.

Şcoala este locul în care primim informaţii, dobândim cunoştinţe şi ne dezvoltăm abilităţile. Prin urmare, credem că ar trebui să devină un spaţiu în care să învăţăm despre participare şi să o punem în practică, în afara mediului nostru familial. Acest lucru este posibil doar dacă, la nivelul şcolii, suntem implicaţi în procesul educaţional ca parteneri.

Participarea ar trebui să fie un drept pentru noi toţi, indiferent de vârstă, sex, origine, etnie şi abilitate. Ar trebui să învăţăm cum să fim incluzivi şi să ne susţinem unii pe alţii, într-un mediu pregătit să îi asculte pe toţi copiii. Ar trebui create oportunităţi de sprijinire şi încurajare a participării copiilor celor mai vulnerabili – din familii sărace, din comunități dezavantajate, din grupuri etnice, copii cu dizabilități sau copii migranți, a căror voce rămâne neauzită de cele mai multe ori.

Capacitatea de a participa pe care ne-o dezvoltăm în familie şi în şcoală ar trebui, ulterior, valorificată în comunităţile noastre. Nicio structură publică nu este prea mică sau prea mare pentru a ne implica; orice problemă care ne poate afecta ar trebui transpusă într-un limbaj adecvat copiilor şi adaptată nivelului nostru de înţelegere, astfel încât să ne putem exprima părerea.

Ştim că, pentru tinerii de peste 18 ani, există deja mai multe structuri şi oportunităţi de participare. Limita de vârstă şi vârsta emancipării nu ar trebui să constituie bariere pentru participarea copiilor, iar experienţele dintr-un număr restrâns de ţări arată că acest lucru este posibil.

Oportunitatea

Copiii reprezintă peste 20% din populaţia Uniunii Europene şi suntem, aşa cum spun părinţii noştri şi decidenţii, viitorul Europei. Suntem conştienţi de faptul că, pentru a reprezenta acel viitor, trebuie să ne implicăm cât mai devreme şi să fim priviţi ca o resursă, nu doar ca o investiţie. Investiţia în participarea noastră ar putea genera o serie de rezultate: cetăţeni mai pregătiţi şi capabili să se implice şi să aibă o contribuţie, o mai bună cultură a participării şi şanse mai mari ca deciziile luate cu implicarea noastră să fie implementate şi să aibă rezultate.

O cultură a participării copiilor se poate construi la orice nivel: familial, comunitar, regional, naţional şi european. Aceasta poate avea beneficii pe termen scurt şi lung şi poate modela, într-o manieră consistentă, următorul stadiu al angajamentului civic, reducând unele dintre riscurile întâlnite în prezent la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene şi conturând viitorul într-un mod mai acceptabil şi durabil.

Se spune adesea că participarea este complicată, costisitoare şi dificil de măsurat şi evaluat. O serie de bune practici din diferite ţări europene arată însă că participarea este realizabilă şi sustenabilă, iar dezvoltarea tehnologiilor digitale şi accesul sporit al copiilor la acestea pot facilita şi stimula implicarea.

Există deja organizaţii ale societăţii civile şi organizaţii comunitare care, prin investiţii structurate şi strategice, pot da un imbold participării copiilor, la fel cum au făcut-o în cazul participării cetăţeneşti şi implicării comunitare. Structurile de dialog social înfiinţate în ultimele decenii pot fi perfectate, astfel încât să cuprindă şi dimensiunea participării copiilor.

Solicitările noastre

Cerem să existe un plan de acțiune concret pentru implementarea prevederilor Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi recomandărilor Parlamentului European şi Comisiei Europene legate de participarea copiilor. Cerem ca recomandările formulate în Raportul Comisiei Europene privind participarea copiilor să fie implementate într-o manieră oportună.

Cerem instituirea unui mecanism clar şi simplu pentru monitorizarea şi evaluarea participării copiilor şi furnizarea de rapoarte periodice la nivel local şi naţional, precum şi la nivelul UE. Orice mecanism de raportare a drepturilor copilului ar trebui să aibă o secţiune dedicată participării copiilor şi ar trebui să se stabilească o zi specială în care să se sărbătorească participarea copiilor la nivelul UE.

Cerem ca participarea copiilor să fie susţinută prin programe dedicate, începând cu programe şcolare menite să educe copiii despre dreptul lor de a participa şi să le dezvolte abilităţile de participare. Acestea ar trebui completate de programe care să dezvolte capacitatea părinţilor şi a tutorilor de a-şi implica propriii copii. În paralel, ar trebui iniţiate, la nivel local, programe care să vizeze includerea copiilor în mecanismele de consultare comunitară. La nivel naţional, ar trebui incluse spaţii şi mecanisme destinate participării copiilor în toate procesele relevante privind consultarea şi luarea deciziilor, actualmente rezervate doar adulţilor, iar parlamentele ar trebui să aibă în vedere crearea unui mecanism de consultare a copiilor atunci când se elaborează legi care îi afectează pe aceştia.

Cerem ca participarea copiilor să devină un principiu care să ghideze investiţiile realizate cu fonduri structurale şi de coeziune europene. „Nimic pentru copii fără participarea copiilor” ar trebui să fie principiul care să permită folosirea fondurilor europene în scopul creării unor noi modalităţi, inovatoare, de implicare a copiilor la toate nivelurile de dezvoltare a programelor şi de monitorizare a rezultatelor unei astfel de implicări.

Cerem ca, la nivel naţional şi la nivelul UE, să se ofere sprijin platformelor şi forumurilor ce asigură participarea copiilor, în scopul informării copiilor cu privire la deciziile politice şi măsurile implementate prin diverse programe şi proiecte naţionale şi internaţionale, dar şi un mecanism de consultare a părerilor copiilor pe diverse teme.

Cerem ca societatea civilă să beneficieze de sprijin la nivel naţional şi la nivelul UE, astfel încât să poată susţine, îndruma şi monitoriza participarea copiilor. Ar trebui concepute forme juridice care să permită implicarea copiilor în organizaţiile societăţii civile ca o modalitate de participare.

Apreciem orice autoritate de la nivel comunitar, regional, naţional sau european dornică să ne afle părerea, dar cerem ca acest lucru să se realizeze printr-un proces structurat, continuu şi solid, care să ne respecte şi să ne protejeze drepturile şi valorile şi care să ţină cont de contribuţia noastră. Suntem mai mult decât o simplă prezenţă la evenimente publice şi nişte fotografii în care zâmbim alături de decidenţi. De multe ori, atunci când sunt implicaţi, copiii nu sunt informaţi anterior în mod corespunzător şi nu primesc feedback referitor la contribuţia pe care a avut-o participarea lor.

Angajamentele noastre

Actuala generaţie de copii, care şi-a demonstrat deja capacitatea de a analiza problemele stringente ale prezentului (Greta Thunberg, Marşul #NeverAgain, rezultatele sondajului „Europa pe care și-o doresc copiii” şi popularitatea instrumentului U-Report), poate oferi nu doar onestitate, creativitate, decență, experienţă şi idei, ci şi o contribuţie obiectivă şi imparţială. În calitate de copii şi viitori adulţi ai societăţilor noastre şi ai Uniunii Europene, ne priveşte în mod direct cum se conturează viitorul şi ne angajăm să avem o contribuţie pozitivă.

Salutăm orice oportunitate de participare oferită la orice nivel, iar experienţa grupului implicat în acest proces arată că putem veni cu idei şi contribuţii în discuţiile purtate, de la nivel comunitar până la cel naţional şi european. Crearea unui spaţiu şi a unei culturi favorabile participării copiilor ne va permite să producem o schimbare semnificativă la nivelul dialogului intergeneraţional, pentru a facilita realizarea unei sinergii între generaţii, a învăţa unii de la alţii şi a transforma aşa-numitul „conflict” între generaţii într-o punte.

Susţinem participarea, ca parte a angajamentului nostru de a da înapoi, cât mai devreme, familiilor şi comunităţilor noastre o parte din ce au investit în noi. Susţinem participarea, deoarece credem că aceasta este una dintre modalităţile prin care putem deveni cetăţeni europeni mai buni, într-o Europă mai bună.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0112&from=EN

[3] https://www.eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/05_Child_Participation/Eurochild/Europe_Kids_Want_Brochure.pdf

Articol din: 4 April 2019

Citeşte în continuare