Analize și recomandări pentru diminuarea discriminării împotriva femeilor din România

Inapoi

În fiecare zi, peste 175.000 de copii accesează Internetul pentru prima oară. UNICEF avertizează asupra faptului că, pentru acești copii, accesul la lumea digitală înseamnă nu numai o mare varietate de avantaje și oportunități, ci și numeroase riscuri și pericole, printre care accesul la conținutul periculos, exploatarea și abuzul de natură sexuală, agresiunea în mediul online (cyberbullying) și utilizarea necorespunzătoare a informațiilor lor private.

Factograf 2

„În fiecare zi, mii de copii intră online pentru prima oară, expunându-se unui val întreg de pericole pe care nici nu am început bine să le înțelegem, cu atât mai puțin să le abordăm”, a afirmat dl. Laurence Chandy, Director Date, Cercetări și Politici în cadrul UNICEF. „Deși guvernele și sectorul privat au făcut o serie de pași în formularea de politici și soluții pentru eliminarea celor mai serioase riscuri online, sunt necesare mult mai multe eforturi pentru a înțelege și a proteja pe deplin viața copiilor noștri în mediul online”.

La nivel mondial, 1 din 3 utilizatori de Internet este copil și, cu toate acestea – așa cum se arată în Raportul Starea Copiilor Lumii 2017: Copiii în lumea digitală – nu se iau suficiente măsuri pentru a-i apăra împotriva pericolelor lumii virtuale, pentru a asigura protecția informațiilor generate în urma activităților lor online, respectiv pentru a le spori accesul la un conținut online de calitate și fără riscuri.

Din Raportul UNICEF reiese limpede faptul că obligația de a proteja copiii în lumea digitală ne revine tuturor, inclusiv guvernelor, familiilor, școlilor și altor instituții. Raportul precizează totodată faptul că sectorul privat – în special industria tehnologiei și cea a telecomunicațiilor – deține o responsabilitate aparte și semnificativă de a modela impactul tehnologiei digitale asupra copiilor – o responsabilitate care deocamdată nu a fost luată în serios așa cum se cuvine. Puterea și influența sectorului privat ar trebui valorificate în scopul promovării, la nivelul întregii industrii respective, a standardelor etice în materie de date și intimitate, precum și a altor practici care să fie în beneficiul copiilor și să le ofere protecție în mediul online.

UNICEF îndeamnă la intensificarea măsurilor cu caracter urgent și a cooperării la nivelul guvernelor, societății civile, agențiilor ONU și altor organizații internaționale care apără drepturile copiilor, și mai cu seamă, al sectorului privat, în scopul plasării copiilor în centrul politicii digitale, prin:

  1. Coordonarea de intervenții la nivel global, regional și național. Avem nevoie de o colaborare mai profundă între factorii implicați în elaborarea de politici, autoritățile responsabile de aplicarea legii și industria TIC (Tehnologia informației și a comunicațiilor) pentru ca tehnologia să fie proiectată în baza unor principii de siguranță și, în același timp, trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi modalitatea de a ține pasul cu acea tehnologie digitală ce poate permite și ascunde traficul ilegal și alte forme de abuz sexual online în rândul copiilor.
  2. Garantarea protecției intimității copiilor. Avem nevoie ca sectorul privat și guvernele să își asume un angajament sporit în ceea ce privește protecția și utilizarea corespunzătoare a datelor copiilor și respectarea criptării acestor date; aplicarea completă a standardelor internaționale în procesul de colectare și utilizare a datelor privind copiii în mediul online; și instruirea copiilor vizavi de modalitățile prin care se pot proteja împotriva pericolelor la adresa propriei intimități.
  3. Pregătirea copiilor pentru mediul online prin creșterea accesului echitabil și a competențelor digitale. Copiii trebuie învățați cum să se informeze, cum să se implice și cum să acționeze în siguranță în mediul online, inclusiv printr-o mai mare colaborare între guverne și specialiștii în tehnologie tehnologi în ceea ce privește dezvoltarea de platforme și curricule TIC din școala primară și până în liceu; prin susținerea bibliotecilor online și extinderea capacității bibliotecilor publice în materie de dezvoltare a abilităților digitale; prin investiția în formarea cadrelor didactice în domeniul tehnologiei digitale; prin instruirea copiilor cu privire la modalitățile prin care pot recunoaște și se pot proteja împotriva pericolelor și dezinformărilor din mediul online; și prin integrarea dimensiunii de ‘cetățenie digitală’ ca o componentă de bază a formării competențelor digitale.
  4. Valorificarea rolului unic pe care-l deține sectorul privat. Se impun de urgență stabilirea și aplicarea, la nivel de industrie, a unor standarde etice privind datele și intimitatea copiilor care să fie în beneficiul acestora și să le ofere protecție în mediul online, inclusiv dezvoltarea și comercializarea de produse în baza unor principii etice care să reducă riscurile la care sunt expuși copiii.
  5. Investiția în date și dovezi privind accesul, oportunitățile și riscurile legate de prezența copiilor în mediul online. Avem nevoie de date de calitate cu privire la accesul și activitatea copiilor în mediul online, pentru a le utiliza la fundamentarea politicilor și cadrelor de reglementare care iau în considerare nevoile și drepturile specifice copiilor; pentru a îmbunătăți coordonarea și schimbul de cunoștințe la nivel global în vederea abordării provocărilor lumii digitale; pentru a spori colaborarea cu organizațiile pentru copii; și pentru a avea un dialog sistematic cu factorii implicați în elaborarea de politici și legi.

„În decurs de o secundă cât durează să dai click pe un link, undeva un copil începe să-și croiască un parcurs digital pe care cei care nu au neapărat în vedere interesul superior al copilului îl pot urmări și, eventual, exploata”, a afirmat dl. Chandy. „Pe măsură ce copii de vârste tot mai mici iau calea Internetului, devine tot mai urgentă nevoia de a avea o discuție serioasă pe marginea măsurilor care se impun pentru a asigura protecția lor în mediul online și a datelor digitale pe care ei le generează”.

 

Articol din: 6 February 2018

Citeşte în continuare