Cunoştinte, atitudini şi practici parentale în România

Inapoi

Marţi, 25 iulie 2006, a fost lansat Studiul asupra cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor parentale în România, realizat de Fundaţia Copiii Noştri şi Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Profesională "Step by Step" cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România.

Studiul face parte din proiectul “Educaţia Parentală în Învăţământul Preşcolar din România”, lansat în 2005 şi finanţat de compania Petrom S.A.., membru OMV Grup cu un buget total de 150.000 Euro.

Este pentru prima dată în România când se realizează pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional un studiu privind competenţele parentale, care include cunoştinte, practici şi atitudini despre creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor de la naştere până la vârsta de 7 ani. Acesta este un studiu care explorează într-o manieră integrată competenţele parentale privind alăptarea, nutriţia şi alimentaţia, sănătatea şi igiena, interacţiunile dintre părinţi şi copii, precum şi interacţiunile dintre părinţi şi dinamica de gen privind creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului.

Studiul pune la dispoziţia factorilor de decizie din sistemele de educaţie, sănătate şi protecţia copilului o varietate mare de date, informaţii şi statistici privind competenţele părinţilor cu copii mici. De asemenea, raportul final de cercetare vine cu o serie de recomandări pentru autorităţile centrale şi locale, pentru media, pentru părinţi şi pentru sectorul privat. Utilitatea de necontestat a acestei cercetări este demonstrată şi de faptul că ea a constituit deja baza pentru actualizarea informaţiilor şi recomandărilor din materialul informativ de educaţie parentală “Sfaturi pentru părinţi”. Acest material, realizat, actualizat şi îmbunătăţit de către Fundaţia Copiii Noştri, a fost fost publicat de UNICEF în cadrul aceluiaşi proiect şi lansat împreună cu Studiul asupra cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor parentale în România.

Studiul relevă o serie de date importante, dintre care menţionăm că alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viaţă este o practică deficitară la nivel naţional, părinţii administrează copiilor tratamente (între care şi cu antibiotice) fără să consulte în prealabil un medic; cel puţin 17% dintre părinţi nu cunosc scopul vaccinărilor şi confundă vaccinurile cu alte tratamente care previn rahitismul şi anemia; cunoştinţele şi practicile părinţilor privind igiena intimă a copiilor sunt necorespunzătoare; opiniile şi atitudinile stereotipale ale părinţilor privind rolurile şi responsabilităţile de gen limitează oportunităţile de dezvoltare ale copiilor.

Un lucru alarmant reieşit în urma acestui studiu este că pedeapsele fizice sunt în continuare foarte utilizate ca metode de disciplinare; deşi părinţii deţin informaţii despre importanţa jocului pentru dezvoltarea copilului mic în proporţie de 95% la grupul părinţilor copiilor 0 – 1 an, jocul este apreciat de parinti ca important, mai ales sub aspect ludic şi nu este perceput ca pe principala activitate de învăţare a copilului.

Respectarea tradiţiilor şi a practicilor tradiţionale de îngrijire şi creştere a copilului este puternic înrădăcinată în concepţiile părinţilor, inclusiv practicarea unor obiceiuri de îngrijire dăunătoare, îndeosebi la sugar şi la copilul mic (înfăşatul strâns al copilului până la vârsta de cel puţin o lună, purtatul căciuliţei pentru protejarea copilului împotriva curentului, găurele în lobul urechii pentru punerea cerceilor la fetiţe etc.).

“Este evident că în ultimele decenii serviciile sau informaţiile necesare dezvoltării competenţelor parentale în România au fost neglijate şi că părinţii au nevoie de sprijin în acest sens” a declarat Dl. Pierre Poupard, Reprezentant UNICEF.”Deşi părinţii au prima responsabilitate pentru realizarea drepturilor copiilor lor, comunitatea şi autorităţile locale dar şi cele centrale, au în aceeaşi măsură datoria de a-i sprijini pe părinţi în îndeplinirea obligaţiilor lor”, a mai afirmat Pierre Poupard. Datele obţinute prin acest studiu pot contribui la elaborarea strategiilor privind educaţia parentală, educaţia timpurie a copiilor, dar şi în programele destinate cursurilor pentru părinţi, care vor fi realizate de foruri guvernamentale şi non-guvernamentale.

Studiul a fost realizat pe baza unei metodologii UNICEF adaptată şi dezvoltată pentru a obţine o gamă variată de informaţii legate de competenţele parentale. La calculul mărimii eşantioanelor s-a utilizat metodologia OMS. Criteriile de stratificare au inclus cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, mediul rezidential rural şi urban. În total, au fost intervievate 2631 de familii având copii cu vârste între 0 şi 7 ani. Eşantionul este reprezentativ la nivel naţional pentru un nivel de încredere de 95% şi o marjă de eroare de aproximativ +/- 5%.

Persoană de contact: Raluca Zaharia, Departament Comunicare, Reprezentanţa UNICEF, tel. 201.78.47, email: rzaharia@unicef.org

Articol din: 17 April 2006

Citeşte în continuare