Construind împreună – Sprijinul DGASPC pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare

Inapoi

Abordarea problematicii sociale prin prisma activităţilor de prevenire este foarte complexă. Din neglijenţă, neştiinţă sau ignoranţă, în societatea actuală, activitatea de prevenţie este similară cu ar trebui să.

Corelarea tuturor factorilor sociali implicaţi, intervenţia multidimensională, cadrul legislativ care să ghideze şi să constrângă intervenţia primară sunt cele mai importante premise care trebuie avute în vedere atunci când este gândită o strategie de intervenţie pe caz .

Diagnoza timpurie şi corectă a problemelor unui copil, a unei persoane cu handicap sau a unei persoane care traversează o situaţie de risc este, apreciem noi, aproape imposibilă în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale. Proportţia este covârşitoare, iar ca principal argument avem harta serviciilor sociale. În mediul rural, acestea lipsesc aproape cu desăvârşire.

Realitatea dură cu care ne confruntăm zilnic este aceea că, în localităţile judeţului, şi am putea extrapola fără să greşim, spunând că în majoritatea localităţilor din mediul rural ale ţării, serviciul/biroul de asistenţă socială este reprezentat de fapt de un referent pe probleme sociale iar acesta are stabilite, prin fişa postului, foarte multe atribuţii ce fac imposibilă monitorizarea problematicii sociale. Lipsa resurselor umane, a resurselor materiale necesare acordării de servicii sociale şi lipsa manifestării unui interes minim pentru pregătirea profesională necesară, transformă aşadar intervenţia primară pe caz într-un deziderat.

De altfel, ca urmare a experienţei acumulate în timp, putem afirma că, alături de factorii locali abilitaţi, în aceeaşi stare de neglijenţa se complac şi majoritatea membrilor comunităţii. Serviciile specializate primesc informaţii, de multe ori, şi intervin pe caz atunci când la faţa locului nu se poate constata decât gravitatea situaţiei, iar singura alternativă rămasă este, dacă nu a survenit decesul persoanei vulnerabile, aceea de preluare în regim de urgenţă.

Câteva exemple foarte recente, sunt elocvente şi susţin imaginea tabloului social creionat anterior. În numai câteva zile, pe parcursul aceleiaşi săptămâni, specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău au fost sesizaţi de reprezentanţii mass media (care au aflat din surse proprii) cu privire la două cazuri de o gravitate extremă. O fetiţă de numai doi ani din Comăneşti şi o adolescentă în vârstă de 16 ani din comuna Bereşti Bistriţa, şi-au pierdut viaţa pentru că părinţii, vecinii, medicul de familie şi autorităţile locale au dat dovadă de neglijenţă.

Nu au desfăşurat activităţi de prevenire, aşa cum prevede cadrul legislativ în vigoare, şi, mai mult decât atât, deşi situaţiile de risc în care se aflau cei doi copii nu le erau străine, nici măcar nu au solicitat intervenţia specializată. Ambele minore, victime ale nepăsării tuturor, ar fi putut fi salvate dacă familia în care s-au născut ar fi avut valenţele unei familii sănătoase, ar fi putut fi salvate dacă medicul de familie în a cărui grijă se aflau le-ar fi vizitat periodic pentru a le monitoriza starea de sănătate, cum, de asemenea, dacă Legea nr 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ar fi fost respectată de autorităţile locale, referenţii sociali ar fi trebuit să cunoască în detaliu cazurile, să se implice în soluţionarea acestora iar dacă în plan local alternativele viabile ar fi fost epuizate, să solicite intervenţie specializată.

Exemplele ar putea continua cu unele foarte reprezentative, chiar dacă nu sunt recente. Mai exact, În primele luni ale anului 2009, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a preluat în regim de urgenţă, zilnic, grupuri formate din câte cinci sau şapte fraţi. Lipsa implicării factorilor locali abilitaţi şi, ca o consecinţă a neimplicării, inexistenţa alternativelor viabile în plan local, era evidentă.

Mâhnirea noastră a fost şi este cu atât mai mare cu cât constatăm că, de-a lungul anilor, deşi am manifestat o deschidere totală, am venit în întâmpinarea autorităţilor locale prin organizarea de dezbateri punctuale, în zone diferite ale judeţului cu problematica socială asemănătoare, dezbateri în care au fost prezentate exemple de bună practică şi exemple concrete de intervenţie pe caz, toate eforturile noastre au avut ecou, dar nu au putut ţine piept în nici un caz dezinteresului manifestat pentru activitatea socială, percepută ca fiind doar mare consumatoare de fonduri. Rezultatele strădaniilor noastre au fost infinit mai mici decât efectele celebrei ordonanţe de urgenţă a Guvernului României, nr.1/2010, prin care primele posturi restructurate au fost cele din segmentul social şi, astfel, în unele localităţi în care existau servicii sociale acreditate, acestea au fost desfiinţate. Din păcate, puţinele sancţiuni prevăzute de cadrul legal în vigoare nu sunt aplicate, iar imposibilitatea sancţionării corespunzatoare determină atitudini iresponsabile.

Desigur că persoanele vulnerabile şi, cu atât mai puţin copiii, nu pot fi făcuţi responsabili pentru lipsa serviciilor sociale. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a informat autorităţile judeţene şi centrale cu privire la numărul mare de cazuri înregistrate şi gravitatea acestora şi a iniţiat un plan de măsuri la nivel judeţean, cu întâlniri pe zone, cu factorii de decizie din fiecare localitate: primar, medic, profesor, poliţist, preot, referent social. Scopul întâlnirilor a fost prestabilit, și anume analiza nevoilor din perspectiva capacităţii autorităţilor locale de a gestiona eficient problematica socială din zona de competenţă astfel încât, presiunea exercitată asupra serviciilor specializate să fie diminuată, aceasta însemnând dezvoltarea componentei de prevenire şi activarea resurselor locale (resurse umane, materiale, instituţii).

La finalul întâlnirilor, problemele identificate s-au transformat în lista de obiective transpuse în proiectul “Autorităţi responsabile! Comunităţi implicate!” – cu finanţare din Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Acesta trasează paşii de urmat până la atingerea obiectivelor propuse, mai exact, au fost gândite activităţi de formare, consultanţă, asistenţă tehnică, schimb de bune practici în vederea dezvoltării competenţelor necesare creării, dezvoltării şi oferirii de servicii sociale precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale primare.

Scopul proiectului este de a consolida mecanismele de colaborare între DGASPC şi autorităţile locale în vederea implementǎrii de servicii de asistenţǎ socialǎ şi protecţie a copilului descentralizate la nivelul oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, precum şi dezvoltarea abilităţii necesare şi transferului de bune practici pentru întreaga gamă de servicii de asistenţǎ socialǎ oferite comunitǎţii, între DGASPC şi autoritǎţile locale.

Prin implementarea proiectului ‘Autorităţi responsabile! Comunităţi implicate!”, pe termen scurt, rezultatele aşteptate se referă la acreditarea cât mai multor servicii publice de asistenţă socială (SPAS -uri), pe termen mediu acestea sunt legate de accesarea de fonduri europene prin scrierea de proiecte care pe termen lung să se concretizeze în dezvoltarea reţelei de servicii sociale primare în funcţtie de nevoile şi specificul comunităţilor.

Articol din: 17 Aprilie 2012

Citeşte în continuare