"Viitorul începe la şcoală" în parteneriat cu GDF SUEZ Energy România

Inapoi

UNICEF şi GDF SUEZ Energy România, filială a liderului energetic mondial GDF SUEZ, au încheiat un parteneriat pentru derularea proiectului "Viitorul începe la şcoală".

Proiectul vizează creşterea participării şcolare şi reducerea abandonului scolar. Proiectul a început în luna septembrie şi se va desfăşura pe o perioadă de 2 ani, în şcoli din 16 comunităţi dezavantajate din judetele Călăraşi, Braşov, Vrancea, Covasna şi Tulcea.

“Rezultatul principal pe care ni-l dorim de la acest proiect este creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea riscului de abandon şcolar în cazul copiilor ce provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic, cu sprijin redus din partea familiei sau care prezintă alte tipuri de dificultăţi de învăţare. Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi copiii cu risc crescut de abandon şcolar sau care au abandonat şcoala precum şi cei care nu au frecventat şcoala niciodată, dar şi familiile acestora, personalul didactic din şcoli şi echipa de management a şcolii”, a declarat Reprezentantul UNICEF în România, Edmond McLoughney.

Deşi în ultimul deceniu şcolile din România au beneficiat de numeroase proiecte, ideea acestei iniţiative a venit ca un răspuns la rezultatele obţinute în investigarea cauzelor abandonului şcolar în judeţele Giurgiu şi Călăraşi. Acestea demonstrează importanţa factorilor şcolari în eliminarea abandonului şcolar.

Proiectul finanţat de compania GDF SUEZ, “Viitorul începe la şcoală”, are ca obiectiv principal promovarea dezvoltării unor intervenţii comunitare în domeniul educaţiei după modelul ZEP (Zone de Educaţie Prioritare). Pentru a atinge acest obiectiv, abordarea va fi una treptată, bazată pe activităţi de motivare, formare şi abilitare a profesorilor, a directorilor, a părinţilor şi a altor membri ai comunităţii. În acest sens, principalele activităţi presupun:

  • identificarea copiilor cu risc crescut de abandon şcolar sau care au abandonat deja şcoala şi a principalelor cauze care au condus la abandon;
  • revizuirea actualului curriculum şi a materialelor de curs dedicate formării profesorilor, directorilor de şcoală, părinţilor şi a altor membri ai comunităţii;
  • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare şi asistenţă dedicate fie profesorilor şi directorilor de şcoală, fie părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii, dar şi investiţii şcolare modeste în comunităţile selectate, în funcţie de evaluarea iniţială a nevoilor şi a planului integrat de intervenţie promovat în fiecare şcoală.

Intervenţia va fi pusă în practică împreună cu şi pentru şcoală şi comunitatea locală. În consecinţă, actorii de la nivelul şcolii vor contribui la toate activităţile (informare, facilitare, formare şi consiliere) al căror grup ţintă sunt părinţii şi alţi membri ai comunităţii, în timp ce activităţile comune de învăţare vor viza un impact direct asupra şcolilor.

Urmând modelul intervenţiei ZEP, principiile generale după care se ghidează acest proiect sunt: adaptarea ofertei educaţionale la nevoile elevilor ce provin din categorii defavorizate din punct de vedere socio-economic, creşterea calităţii serviciilor de educaţie în ce priveşte curriculum-ul, materialele didactice şi condiţiile de învăţare, dezvoltarea simţului responsabilităţii şi creşterea implicării părinţilor, a autorităţilor publice, dar şi a sectorului privat în toate deciziile şcolare.

Articol din: 17 Aprilie 2012

Citeşte în continuare