Formarea mediatorilor şcolari şi a directorilor pentru menţinerea copiilor vulnerabili în sistemul de învăţământ

Inapoi

Copiii vulnerabili, în special cei de etnie romă, au un acces extrem de limitat la educaţie. Una din cinci familii rome afirmă că nu îşi permit să îşi trimită copiii la şcoală - nu au haine adecvate sau suficienţi bani pentru a cumpăra rechizite.

În acelaşi timp, şcolile folosesc deseori drept scuză lipsa actelor în cazul familiilor rome pentru a refuza înscrierea copiilor acestora. Forţaţi de circumstanţe să muncească de la vârste mici pentru a contribui la subzistenţa familiei lor, mulţi copii de etnie romă ajung, în cele din urmă, să abandoneze şcoala.

Aşa cum indică şi alte studii, Barometrul de Incluziune a Romilor (OSF, 2007) arată că: 23 % dintre respondenţii romi nu au niciun fel de studii, 27 % au doar studii primare, iar 33 % au absolvit doar ciclul gimnazial – în comparaţie cu 2 %, 11 %, respectiv 24 % în cazul tuturor celorlalte minorităţi etnice; 95 % din romi nu au terminat liceul, spre deosebire de 60 % în cazul celorlalţi respondenţi.

În anii ’90, România a creat poziţia de mediator şcolar pentru a facilita accesul la educaţie al copiilor ce provin din categorii vulnerabile. Această experienţă pozitivă a fost dezvoltată şi replicată, iar în 2001, Ministerul Educaţiei a înfiinţat postul de mediator şcolar ca o poziţie didactică de sprijin, ceea ce înseamnă că acum se pot aloca fonduri din bugetul central. Mediatorul şcolar joacă un rol important în stabilirea şi asistarea comunicării dintre şcoală şi familie, facilitând în acelaşi timp înscrierea şi frecventarea şcolii a copiilor defavorizaţi.

Directorii de şcoli au rolul fundamental de a facilita elaborarea unei viziuni comune şi de a coordona procesul de punere în practică a acesteia. Directorii de şcoli pot deveni agenţi ai schimbării şi pot duce la transformarea şcolilor în spaţii prietenoase pentru copii. De aceea, este extrem de important ca ei să fie pregătiţi să abordeze abandonul şcolar chiar din interiorul şcolii.

Pentru a spori participarea la educaţie a copiilor vulnerabili, inclusiv a celor romi, şi pentru a încuraja participarea lor la învăţământul preşcolar ca o precondiţie a prevenirii abandonului şcolar, o activitate importantă pe parcursul campaniei de doi ani va fi formarea de către Ministerul Educaţiei a 220 de mediatori şcolari romi şi a 200 de directori de şcoală.

Mediatorii şcolari vor fi instruiţi pentru a facilita comunicarea dintre familie, şcoală şi comunitate, în timp ce directorii de şcoală vor fi formaţi pentru a contribui la transformarea şcolilor în spaţii prietenoase pentru copii.

 

În urma formării, mediatorii şcolari vor:

 • Facilita dialogul dintre şcoală, familie şi comunitate;
 • Monitoriza copiii de vârstă preşcolară care nu sunt înscrişi la grădiniţă şi vor sprijini familiile în demersurile necesare pentru înscrierea copiilor lor;
 • Monitoriza copiii de vârstă şcolară care nu au fost niciodată înscrişi la şcoală, vor găsi soluţii pentru integrarea lor şcolară sau pentru accesul lor la programe alternative de educaţie;
 • Colecta date relevante pentru monitorizarea accesului copiilor la învăţământul obligatoriu şi le vor transmite şcolilor pentru găsirea de soluţii;
 • Identifica problemele educaţionale sau de altă natură ce ar putea afecta frecventarea şcolii;
 • Informa familiile despre rolul şcolii şi prevederile legislative privind frecventarea şcolii de către copii;
 • Informa autorităţile despre orice încălcare a drepturilor copilului.

 

În urma formării, directorii de şcoală vor:

 • Facilita elaborarea unei viziuni comune, vor soluţiona problemele şi vor coordona procesul de punere în practică a acestei viziuni;
 • Acţiona ca un catalizator în comunitate pentru a se asigura că dreptul la educaţie al fiecărui copil este respectat aşa cum se cuvine;
 • Asigura un mediu şcolar sigur şi prietenos pentru toţi copiii, cu un accent pe cei mai vulnerabili, inclusiv pe cei de etnie romă;
 • Asigura resursele necesare şcolii;
 • Contribui la formarea de bază a cadrelor didactice şi vor crea o cultură organizaţională care să faciliteze învăţarea;
 • Facilita implicarea părinţilor şi stabilirea unor legături strânse cu comunitatea pentru atingerea unei rate ridicate de participare a copiilor la educaţie.

Formarea mediatorilor şcolari romi şi a directorilor de şcoli face parte din campania pentru participarea şcoală lansată de UNICEF în 2010 pentru prevenirea abandonul şcolar. Aceasta este o campanie ce se va desfăşura pe mai multe paliere, ce vizează în egală măsură familiile, şcolile şi comunităţile şi are aşadar drept scop creşterea eficienţei în ceea ce priveşte participarea şcolară a unui număr cât mai mare de copii neşcolarizaţi. Formarea celor 220 de mediatori şcolari şi a celor 200 de directori de şcoală vor spori şansele de reinserţie în mediul şcolar al copiilor vulnerabili din cât mai multe comunităţi.

Articol din: 17 April 2012

Citeşte în continuare