Educaţia ‘la purtător’ – cea mai durabilă investiţie pentru minoritarii romi

Inapoi

În fiecare an, când începe şcoala, zeci de mii de părinţi şi bunici sunt cuprinşi de "febra" înscrierii copiilor şi nepoţilor la şcoala din cartier. Dacă stăm să reflectăm, cu toţii sunt interesaţi, în fapt, de "cea mai bună şcoală din cartier".

Economiile de peste an sunt revizuite, planificate şi realocate, o întreagă operaţiune de marketing este pusă în mişcare în familie, pentru a găsi cele mai bune ghiozdane, penare, caiete şi alte rechizite necesare “bobocului” de orice gen, care îşi va face familia mândră în careul şcolii în prima zi de şcoală. Magazinele de haine sunt atent inspectate de membrii familiei pentru a alege “cele mai cele” hăinuţe cu care să-şi înceapă “cariera” şcolăriţa sau şcolarul familiei…

Un tablou aparent banal, însă pe care cu greu îl putem recunoaşte în totalitate atunci când vine vorba de familiile de romi. Dar ce-i îndepărtează pe romi de acest tablou? Înainte de toate o etichetă nedreaptă aplicată părintelui rom, etichetă “justificată” prin prisma stereotipurilor şi prejudecăţilor care încă mai persistă în societatea noastră. Starea de servitute a romilor din perioada sclaviei, politica de asimilare forţată, cuplată cu cultivarea unui spirit monocultural şi suprimarea oricăror forme de afirmare a identităţii etnice din perioada comunistă, ori, mai recent, lipsa educaţiei interculturale şi cultivarea principiului egalităţii de şanse, şi-au pus o amprentă adâncă asupra mentalităţii societăţii noastre în ceea ce-i priveşte pe romi. Şi, din păcate, asupra romilor înşişi, care adesea au internalizat stigma…

Nu doar părinţii sunt blamaţi, din nefericire – copilul rom, interacţionând cu semenii săi, adulţi sau copii, care nu au fost expuşi unei culturi a diversităţii, internalizează stigma indusă de societate. Deseori catalogat drept incapabil să facă faţă şcolii, ori mai puţin inteligent decât copiii majoritari, copilul rom este îndreptăţit să privească cu reticenţă o şcoală monocoloră, rece, total nepregătită să-l înţeleagă, să-l implice, să-i stimuleze şi valorifice întreg potenţialul creator, să-l PRIMEASCĂ în ultimă instanţă…

Însă ce-i aseamănă pe romi cu populaţia majoritară? Cu toţii împărtăşim aceleaşi trăiri umane, avem aceleaşi aspiraţii “de mai bine” pentru copiii noştri, iar romii nu trebuie să facă notă discordantă. De decenii aflându-se la marginea societăţii, preocupaţi să supravieţuiască, romii au internalizat stigma şi au uitat să valorizeze şcoala la adevăratul ei potenţial. Desigur, lipsa modelelor de succes din comunitate, a persoanelor realizate prin educaţie, este o altă problemă căreia trebuie să-i facem faţă cu toţii. De aceea, cu fiecare succes şcolar al fiecărui copil rom, contribuim la emanciparea acestei minorităţi.

În acest sens, campania “Învăţ pentru viaţă!“, derulată de Alianţa Civică a Romilor din România, cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF România, vine în sprijinul celor 24 de comunităţi sărace de romi şi răspunde nevoii de a preveni şi reduce abandonul şcolar.

O atenţie sporită se va acorda sprijinirii copiilor romi care au abandonat ciclul primar şi gimnazial, prin facilitarea înscrierii acestora la programul educaţional “Şansa a doua”. Estimăm că, în urma campaniei, un număr cât mai mare de copii romi din comunităţile ţintă ale proiectului să beneficieze de dreptul fundamental al copilului – dreptul la educaţie. De asemenea, înaintea înscrierii copiilor la şcoală ne-am propus să venim şi în sprijinul familiilor copiilor prin organizarea unor întâlniri comunitare, pe care le-am numit Forumul Părinţilor Romi, prin facilitarea dialogului dintre membrii comunităţii rome, şcoală şi autoritatea locală.

Părinţii romi vor fi conştientizaţi asupra faptului că trebuie să se implice şi să joace un rol activ în deciziile şcolii, că au dreptul să fie informaţi şi consultaţi în ceea ce priveşte programa şcolară. Se vor dezbate teme sensibile, dar actuale, cum sunt discriminarea, segregarea şcolară pe criteriu etnic ori calitatea slabă a educaţiei din mediul rural şi cum comunitatea şi scoală, deopotrivă, le pot evita. Din acest motiv, la Forumul Părinţilor Romi vor fi invitaţi şi directorii şcolilor şi cadre didactice pentru a prezenta oferta educaţională a şcolii, alături de primar, medic, mediatorul sanitar şi cel şcolar. Prin astfel de consultări comunitare la nivel local pledăm pentru o şcoală dinamică, incluzivă, prezentă în şi conectata mai tot timpul la viaţa comunităţii şi, de asemenea, pentru o comunitate activă a părinţilor, preocupată de succesul şcolar al copiilor romi.

Conştienţi de dificultăţile financiare cărora trebuie să le facă faţă părinţii, prin acest proiect dorim să venim şi în sprijinul părinţilor copiilor romi înscrişi la şcoală. Înaintea deschiderii oficiale a anului şcolar, toţi copiii beneficiari ai acestui program vor primi câte un ghiozdan cu rechizitele necesare şi a unei jachete. Este modul nostru, simbolic, de a le fi alături “bobocilor” romi în prima zi de şcoală.

Articol din: 17 April 2012

Citeşte în continuare