Dezvoltarea timpurie a copilului şi abandonul şcolar

Inapoi

"Dezvoltarea timpurie a copilului este inima priorităţilor de incluziune socială." Steven Allen, Director Regional UNICEF ECE/CSI

Cercetările au evidenţiat faptul că a spori azi investiţia în programe de dezvoltare timpurie a copilului duce la formarea de cetăţeni mai educaţi, mai prosperi şi mai paşnici pentru societatea de mâine. Perioada copilăriei timpurii este cea mai importantă perioadă de dezvoltare a vieţii, când se pun bazele cognitive, emoţionale şi sociale pe care se construieşte viitorul.

Dezvoltarea creierului copilului depinde de stimularea din mediul înconjurător, în special de calitatea îngrijirii şi a interacţiunii pe care un copil le primeşte. Copiii care sunt îngrijiţi bine şi stimulaţi corespunzător, au şanse mult mai mari să-şi dezvolte la potenţial maxim abilităţile cognitive, de limbaj, emoţionale şi sociale, să crească mai sănătoşi şi să aibă o stimă de sine crescută.

Toate aceste arii sunt cruciale pentru bunăstarea noastră ca adulţi, experienţele din copilaria timpurie determinând în mod esenţial ceea ce vom deveni la maturitate. În primii ani din viaţă se creează deci un fundament care poate să fie fragil sau viguros şi pe care copilul construieşte abilităţile care vor fi necesare pe tot parcursul vieţii, inclusiv în şcoală. Soliditatea fundamentului este esenţială pentru achiziţiile ulterioare pe care le face copilul.

Dacă ar fi să exprimăm acest lucru într-o imagine plastică, achiziţiile din perioada copilăriei timpurii sunt precum fundaţia unei case; de soliditatea fundaţiei depinde stabilitatea casei şi numărul de etaje ce se pot ulterior construi; de soliditatea achiziţiilor din copilăria timpurie depinde atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil. Dacă procesul de dezvoltare este neglijat în perioada copilăriei timpurii, este mult mai dificil şi mai costisitor să compensezi aceste pierderi mai târziu.

Acţiunile întreprinse de părinţi şi de societate în copilăria timpurie au o puternică şi mai de durată influenţă asupra progresului individual al copilului şi asupra progresului naţiunilor în sens larg.

Focalizarea pe programe de dezvoltare timpurie a copilului, pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este foarte importantă atunci când vorbim de reducerea abandonului şcolar. Copiii care beneficiază de programe de dezvoltare timpurie au mai multe şanse să aibă o participare şi o performanţă şcolară crescute, să-şi planifice întemeierea unei familii, să devină adulţi productivi, integrându-se cu succes pe piaţa muncii şi să-şi educe la rândul lor copiii. Studiile arată că o bună intervenţie la nivelul educaţiei timpurii descreşte fundamental rata de abandon şcolar în învăţământul primar.

Experţii consideră că derularea de programe integrate de dezvoltare timpurie a copilului reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de lupta împotriva inegalităţilor, a sărăciei şi a excluziunii sociale. Dacă oportunităţile din copilăria timpurie sunt ratate, devine mult mai dificil, în termeni de resurse şi timp, pentru un copil să-şi atingă potenţialul maxim în viaţă.

Programele integrate pentru copiii mici pot modifica efectele inechităţilor socio-economice şi ale celor de gen. Aceste programe sunt o unealtă importantă în ruperea ciclului intergeneraţional al sărăciei şi excluziunii şi aduc beneficii economice semnificative. Intervenţiile din copilăria timpurie în comunităţile sărace duc la o mai bună performaţă şi participare şcolară a copiilor şi la o mai bună performanţă în obţinerea şi păstrarea unui loc de muncă mai târziu în viaţă. Când copiii încep şcoala târziu şi le lipsesc “uneltele” necesare învăţării, progresul lor educaţional suferă şi e mult mai probabil să abandoneze, continuând ciclul intergeneraţional al sărăciei şi excluziunii.

Este crucial ca aceşti copii să fie pregătiţi pentru şcoala primară, să înceapă şcoala la timp şi să primească o educaţie de calitate. Având copii pregătiţi pentru şcoală, îi echipăm cu uneltele necesare pentru a-şi construi o viaţă împlinită şi pentru a deveni cetăţeni productivi ai comunităţii. Investiţia în educaţia timpurie, ca prim pas în traiectoria educaţională, înseamnă participare şi performanţă şcolară mai mare în 5 ani, abandon şcolar mai scăzut în 10 ani, şi o presiune mai scăzută pe serviciile sociale (mai puţine persoane asistate social) în 20 de ani. Astfel, investiţia în copii cât mai de timpuriu ne conduce, pe termen lung, la dezvoltare socială şi la realizarea susţinută a drepturilor copilului.

Articol din: 17 Aprilie 2012

Citeşte în continuare