Nevoia de a fi părinti mai buni

Inapoi

Fundaţia Copiii Noştri face o trecere în revistă asupra modului în care un ONG încearcă să restabilească calmul în haosul din România post-comunistă, privind cu un ochi critic vechile convenţii şi ajutând părinţii din ziua de azi să crească un copil în secolul XXI.

Autor: Martha Iliescu – Preşedinte Fundaţia Copiii Noştri România

Educaţia parentală a fost resimţită ca o necesitate în România mai ales în ultimul deceniu. Decembrie 1989 a adus o deschidere totală către aspecte de cultură şi civilizaţie contemporană care au marcat puternic viaţa fiecăruia dintre noi, dar şi schimbări dramatice ale mediului social, care trebuie integrate cu grijă pentru a lăsa loc pentru cât mai puţine disfuncţii ulterioare.

Părinţi născuţi într-o lume aproape imobilă, cu un anumit set de valori, în familii tradiţionale, au copii care sunt născuţi într-o lume în continuă mişcare, cu valori complet diferite. Situaţiile conflictuale din familia contemporană (care se îndepărtează treptat de structura tradiţională) apar cu o frecvenţă îngrijorătoare; părinţii nu reuşesc să depăşească barierele de comunicare, iar copilul este primul care are de suferit, fiind expus abuzurilor şi neglijării. S-a făcut simţită astfel o nevoie de reînnoire a cunoştinţelor, deprinderilor şi valorilor la care părinţii să poată apela pentru a putea menţine o bună comunicare pe termen lung cu copilul, fără a renunţa complet la valorile familiei, care rămâne în continuare cel mai bun cadru de dezvoltare a copilului în fiecare din etapele sale de creştere. Programul Naţional de Educaţie Parentală a fost răspunsul găsit de Fundaţia Copiii Noştri în România pentru mai multă libertate, înţelegere şi justiţie în familie şi pentru a facilita o integrare socială şi şcolară optimă a copilului.

Programul Naţional de Educaţie Parentală este derulat în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, inspectoratele şcolare judeţene din întreaga ţară şi UNICEF. Prin cursurile susţinute de FCN s-au format resurse umane specializate în educaţie parentală în fiecare judet; pe plan local proiectul continuă prin implicarea autorităţilor locale care asigură costurile necesare şi prin voluntariatul cadrelor didactice. Un număr de peste 4.400 grădiniţe şi aproape 500 de şcoli din toată ţara au fost incluse în acest program şi organizează periodic cursuri de educaţie parentală după metoda “Educaţi Aşa!”. Până în prezent peste 76.000 de părinţi au participat la aceste cursuri.

Ce îşi propune aceasta metodă? În primul rând să îmbunătăţească felul în care părintele abordeaza încă din primii ani de viaţă relaţia cu copilul său, pentru a deschide calea unei comunicări cât mai bune în viitor în familie pe toate planurile. Cursul, care este o modalitare simplă de a face cunoscute părinţilor având copii între 3 şi 12 ani, principii de bază ale relaţiei părinte – copil într-o lume modernă, îi ajută pe aceştia să-şi însuşească în mod interactiv o serie de comportamente noi, folosind materiale auxiliare deosebit de atractive şi jocuri cu mesaje simple şi directe.

Fundaţia Copiii Noştri a pus la dispoziţia fiecărui inspectorat şcolar numeroase exemplare suport de curs, materiale auxiliare, casete video, toate pentru a susţine continuarea proiectului pe plan local. Creşterea de la an la an a numărului de părinţi interesaţi de a participa la cursul “Educaţi Aşa!” reprezintă un element important punând în evidenţă nevoia reală şi cererea mare faţă de acest serviciu. Astfel au fost asigurate pârghiile necesare continuării proiectului în vederea schimbării mentalităţiilor învechite privind educaţia şi statutul copilului în familie. Fundaţia Copiii Noştri a publicat numeroase materiale de educaţie parentală pentru părinţi şi profesionişti care sunt de asemenea distribuite în grădiniţe şi şcoli primare şi care pot constitui suport şi pentru alte întâlniri cu părinţii.

Pornind de la necesitatea extinderii şi generalizării programelor de educaţie parentală, începând cu anul 2005/2006, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a preluat iniţiativa Fundaţiei Copiii Noştri conducând în continuare procesul de formare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar pentru a-i abilita în derularea programelor de

educaţie parentală. Actualmente programul este generalizat la nivel naţional, respectiv fiecare judeţ dispune de un număr de cel puţin 12 formatori de formatori specializaţi în metoda “Educaţi Aşa!”, care la rândul lor pot forma alte cadre didactice sau pot organiza direct cursuri pentru părinţi.

Desfăşurarea acestui program în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării asigură continuitatea proiectului pe termen lung şi extinderea lui geografică într-un număr tot mai mare de grădiniţe şi şcoli primare, conducând la generalizarea programelor de educaţie parentală în învaţământul preşcolar şi primar.

Pentru evaluarea impactului proiectului, Fundaţia Copiii Noştri a organizat numeroase focus grupuri cu părinţii care au evidenţiat progrese reale în schimbarea mentalităţilor şi a metodelor educaţionale folosite de părinţi. Cadrele didactice au apreciat de asemenea că relaţia şcoală/grădiniţă – familie s-a îmbunătăţit sensibil ca urmare a participării părinţilor la cursuri. Faptul că autorităţile guvernamentale au stabilit educaţia parentală ca prioritate în Strategia guvernamentală pentru 2008-2013, reprezintă o valorizare superioară a tuturor iniţiativelor de educaţie parentală, “Educaţi Aşa!” reprezentând între acestea un program unitar, coerent şi bine primit de către părinţi atât în mediul rural cât şi în mediul urban.

Generaţiile viitoare vor trăi într-o lume diferită de cea a părinţilor şi bunicilor lor. Am înţeles cu toţii acest lucru. Am acceptat şi că ne aflăm, ca părinţi, într-o perioadă de tranziţie, la o răspântie extrem de dureroasă: afectiv ne e greu să ne desprindem definitiv de modelele părinţilor noştri, atât de familiare şi în care încă ne regăsim cu atâta uşurinţă, iar raţional pe de altă parte am recunoscut deja că avem datoria de a evita pentru copiii noştri o serie de abuzuri pe care aceste modele le perpetuau fără voie. Trecerea către o altă dimensiune a relaţiei părinte-copil înseamnă decizii uneori dureroase, asumarea răspunderii cu conştiinţa faptului că, deşi perfecţiunea nu există, nu putem renunţa pur şi simplu la datoria de a căuta şi de a ne apropia cât mai mult posibil de părintele ideal. Cât să aruncăm din vechile modele? Ce să păstrăm? Unde să introducem schimbarea?

Nu mai suntem singuri în faţa acestor întrebări. Aceasta căutare interioară a primit un sprijin real. Educaţia părinţilor este acum o alternativă la îndemână, avem specialişti care sunt gata să ne sprijine, să ne întelegem mai bine în primul rând pe noi înşine, nu numai pe copiii noştri, în aşa fel încât generaţiile viitoare să nu mai trăiască momentele noastre de impas şi să adopte atitudini flexibile care să permită schimbarea şi adaptarea cu mai multă uşurinţă. Valorile europene la care am aderat ne stimuleaza şi mai mult să renunţăm la metode traumatizante, iar drepturile copilului să nu mai fie un concept abstract ci o practică de zi cu zi pentru fiecare dintre noi.

Articol din: 17 Aprilie 2012

Citeşte în continuare