Educaţia parentală – Model Holt

Inapoi

Holt România prezintă abordarea sa multilaterală privind îmbunătăţirea tehnicilor parentale, menţionând sprijinul oferit mamelor şi taţilor înainte, în timpul şi după naşterea copilului lor.

Autor: Livia Trif – Director executiv naţional, Holt România

De-a lungul anilor, s-au identificat multiple modalităţi şi stiluri de educare şi s-au formulat numeroase păreri legate de educaţia parentală, atât printre părinţi, printre specialişti, cât şi în societate, în general.

Noţiunea de competenţă parentală este de mare actualitate, existând tendinţa de a profesionaliza rolul parental, în concordanţă cu dezvoltarea societăţii şi aşteptările tot mai mari, în ceea ce-i priveşte pe copii dar şi pe părinţi.

Educaţia parentală se adresează tuturor categoriilor de părinţi, fără excepţie, vizând activarea resurselor parentale intrinseci, mărirea competenţelor şi abilităţilor educative şi nu modificarea unui comportament sau a unei structuri existente.

Prin programele de educaţie parentală implementate de către Holt România – Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii, nu se urmăreşte crearea unui mit despre părintele perfect, ci se promovează imaginea realistă despre provocarea şi bucuria de a fi părinte, oferind părinţilor posibilitatea de a se redescoperi pe ei înşişi, de a-şi îmbunătăţi comunicarea şi a-şi dezvolta abilităţile necesare îndeplinirii rolului de părinte.

Programele de educaţie parentală derulate de Holt România au fost sprijinite de UNICEF încă de la iniţierea lor.

Activităţile organizate în cadrul programelor de educaţie parentală se înscriu într-o logică a prevenirii situaţiilor problematice, se focalizează în principal pe prevenire şi abia apoi pe intervenţie.

Holt România – FCCSF vine în sprijinul tuturor părinţilor care se confruntă cu îngrijorări legate de creşterea, îngrijirea, dezvoltarea şi educarea copilului, dezvoltând programe care să-i ajute, prin activităţi specifice: înainte, în timpul şi după momentul naşterii.

Activităţile organizate în cadrul acestor programe sunt structurate în 4 componente:

  • Consilierea gravidei
  • Bun venit bebeluşule
  • Cursuri pentru părinţi “Cum să devenim Părinţi mai buni
  • Întălniri cu specialiştii

Consilierea gravidei: este un program de încurajare şi suport pentru femeile gravide prin oferirea de servicii de consiliere, informare şi educare în timpul sarcinii. În cadrul acestei componente urmărim pregătirea mamelor pentru venirea pe lume a copilului şi dezvoltarea unei reţele de sprijin a femeilor gravide, la nivel comunitar.

Bun venit bebeluşule: este un program de susţinere a familiilor care trec prin experienţa venirii pe lume a unui nou membru. Prin program sunt oferite familiilor informaţii şi orientare către resurse pentru creşterea capacităţii părinţilor de a asigura condiţii optime de dezvoltare pentru copiii lor urmărindu-se astfel diminuarea factorilor ce conduc la abuz, neglijare, instituţionalizare sau abandon.

Principalul suport constă în oferirea unui contact pozitiv, prin vizitarea mamelor în maternitate, imediat după naştere precum şi prin oferirea de materiale şi informaţii specifice.

Cum să devenim părinţi mai buni: este componenta în cadrul căreia se organizează cursuri pentru diferite categorii de părinţi.

Scopul principal al cursurilor este acela de a încuraja părinţii să-şi analizeze mai în profunzime viaţa şi modul cum relaţionează cu copiii lor, să descopere o gamă mai largă de alternative eficiente pentru interacţiunea cu aceştia, să aleagă ce este mai potrivit pentru familiile şi copiii lor.

Premiza acestui program, o constituie ideea, potrivit căreia, educaţia părinţilor este necesară, în egală măsură, atât în beneficiul copiilor cât şi pentru dezvoltarea şi emanciparea socială a persoanei.

Astfel, în cadrul acestor întâlniri, părintele este valorizat, ca persoană, dincolo de rolul parental pe care îl are în viaţa de zi cu zi. Se evidenţiază faptul că, a te cunoaşte pe tine însuţi şi a avea grijă de tine, ca şi părinte, te ajută să te simţi mai puternic şi suficient de confortabil, pentru a acorda atenţia necesară, dezvoltării armonioase a copilului tău.

Iniţial, cursurile se adresau părinţilor care traversau o perioadă de criză, crescând astfel riscul de a avea un comportament inadecvat faţă de copil.

Programul derulat în această etapă de Holt România este relevant şi util pentru orice familie care experimentează “stresul parental”: părinţi adoptivi, asistenţi maternali, părinţi singuri, familii cu copii seropozitivi sau cu boli terminale, părinţi ai copiilor cu dizabilităţi, părinţi aflaţi la primul copil, al doilea sau al treilea copil etc.

Încurajăm abordarea “meseriei de părinte” dintr-o perspectivă apreciativă şi pozitivă, ajutând la reducerea stresului pe care îl resimte familia şi urmărim să diminuăm riscul ca părinţii să-şi manifeste frustrările asupra copiilor lor.

Fiind de multe ori obosiţi, preocupaţi de grijile cotidiene, părinţii nu mai au răbdare pentru a asculta numeroasele întrebări şi îngrijorări ale copiilor sau nu mai au suficientă toleranţă pentru a accepta anumite comportamente rebele ale acestora. În plus, acest program se adresează în mod specific factorilor care contribuie la abuz şi neglijare (lipsa informaţiilor şi a abilităţilor parentale sau caracterul nepotrivit al acestora, respectul scăzut faţă de sine însuşi, aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a dezvoltării copilului său a rolului de părinte, etc).

Întâlnirile părinţilor sunt percepute şi ca o reală metodă de relaxare precum şi un prilej de auto-evaluare şi auto-îngrijire prin dezvoltarea unei atitudini pozitive şi apreciative, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup având aceleaşi bucurii, griji şi preocupări precum şi conştientizarea faptului că nu sunt singuri în solicitanta “meserie” de părinte.

A fi un bun părinte, reprezintă adesea a dărui foarte mult copilului tău. Dar a fi un bun părinte, mai înseamnă şi a fi bun cu tine însuţi. Un părinte relaxat, un părinte cu un nivel ridicat al preţuirii de sine, va putea face faţă cu mai multă uşurinţă momentelor dificile.

De asemenea, prin intervenţia de grup, reuşim să înlăturăm sentimentul de izolare socială al părinţilor, acum interacţionând cu alţi părinţi, aflaţi în situaţii similare. Ei sunt ajutaţi să-şi creeze o reţea de sprijin, care poate să continue şi după finalizarea cursurilor, să acceseze şi alte resurse ale comunităţii. Astfel, devin deschişi şi solidari, învată să se auto-motiveze şi să-şi construiască aşteptări realiste, orientate spre stimularea potenţialului de dezvoltare, al lor şi al copiilor.

Cursurile “Cum să devenim părinţi mai buni” sunt structurate în 8 sesiuni, cu durata de aproximativ 2 ore şi jumătate. Conţinutul acestora este secvenţial, structurat într-o succesiune logică, vizând teme precum: auto-îngrijirea, gestionarea stresului şi a furiei, comunicarea eficientă, creşterea, dezvoltarea şi stimularea copilului, importanţa jocului, ataşament şi participare, disciplinare pozitivă.

În cadrul întâlnirilor folosim diferite modalităţi de prezentare şi instrumente de lucru: expunere, suport de curs, materiale filmate, activităţi pe grupuri de lucru, jocuri de rol precum şi discuţii interactive.

Întâlnirile cu specialiştii: sunt organizate ca o continuare firească a cursurilor pentru părinţi. În cadrul acestora sunt invitaţi specialişti din diferite domenii: psihologi, medici pediatri, specialişti în nutriţie, planning familial, reprezentanţi ai unităţilor şcolare, preoţi, etc, care oferă informaţii şi alternative, căutând să răspundă unor îngrijorări ale părinţilor.

Programul de educaţie parentală derulat de către Holt România, nu reprezintă o soluţie unică, pentru toate problemele vieţii de părinte dar în mod cert reprezintă un pas către o nouă abordare a meseriei de părinte, deoarece subliniază că, dincolo de provocări, de stresul parental şi inerentele îngrijorări, “meseria de părinte”, este cea mai recompensatoare şi generatoare de bucurii şi satisfacţii.

Articol din: 17 Aprilie 2012

Citeşte în continuare