Introducere

Inapoi

În deschiderea acestui număr al buletinului informativ Uniţi pentru copii, reprezentantul UNICEF în România, Edmond McLoughney, afirmă că doar ascultându-i pe romi vom putea întrerupe cercul vicios al discriminării şi al defavorizării.

Acest număr al buletinului informativ prezintă provocările cu care se confruntă comunitaţile de romi din România. Potrivit unor date estimative, romii reprezintă aproximativ 10% din populaţia ţării.

Cu toate că, de cele mai multe ori, este greu să obţinem informaţii clare cu privire la situaţia lor, există suficiente date care arată că romii sunt extrem de defavorizaţi în comparaţie cu populaţia majoritară în ceea ce priveşte veniturile, locurile de muncă, sănătatea şi educaţia. În general, familiile de romi au mulţi copii, rata şomajului este mai ridicată, locurile de muncă intră în principal în categoria muncilor necalificate, iar condiţiile de trai se află sub medie. Romii se confruntă frecvent cu segregare în şcoli, discriminare în societate şi risc crescut de sărăcie.

Guvernul şi societatea civilă au demarat multe iniţiative de-a lungul anilor, dar şi în prezent, iniţiative ce abordează problema excluderii sociale a romilor. Agenţia Naţională pentru Romi din cadrul Guvernului şi câteva ONG-uri rome şi non-rome lucrează intens la implementarea unei game variate de iniţiative: politice, economice, sociale şi culturale. UNICEF şi alte organizaţii au susţinut în permanenţă măsurile destinate să amelioreze situaţia copiilor romi. Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială încheiat în cadrul procesului de aderare la UE stabileşte clar paşii ce trebuie făcuţi, în opinia Guvernului, pentru a crea o societate în care romii se pot bucura de aceleaşi oportunităţi şi standarde de trai ca şi restul populaţiei. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 defineşte acţiuni prioritare, precum crearea de locuri de muncă, şcolarizarea tuturor copiilor, creşterea numărului de cursuri profesionale, acces mai mare la servicii medicale şi promovarea măsurilor anti-discriminare.

Cu toate că, într-adevăr, s-au înregistrat progrese şi există în mod cert multă voinţă şi cele mai bune intenţii la nivelul societăţii, totuşi mai este un drum lung de parcurs înainte ca romii să se poată bucura de statutul egal în societate la care aspiră.

Acest număr încearcă să ofere o nouă perspectivă asupra situaţiei romilor. Două activiste vorbesc despre ce înseamnă să fii rom şi ce anume poate asigura incluziunea socială. Într-un alt articol, ne punem întrebarea de ce nu auzim vocea copiilor romi. Aşadar, acest buletin informativ vorbeşte, de fapt, despre cum putem învăţa să ascultăm vocea romilor şi ce cred ei că trebuie făcut … spre deosebire de a le spune ce să facă. Poate dacă abordarea noastră ar deveni mai participativă şi mai incluzivă, am vedea progrese mai rapide în ceea ce priveşte construirea unei societăţi ce garantează acelaşi nivel de sănătate, educaţie, egalitate şi protecţie romilor ca şi celorlaţi cetăţeni.

“Participarea” este unul din principiile fundamentale ale Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. Poate a sosit momentul să învăţăm să o punem în practică mai des şi să facem în aşa fel încât participarea romilor să devină o componentă standard în procesul de definire şi de implementare a tuturor iniţiativelor menite să le îmbunătăţească situaţia.

Acest număr prezintă şi eforturile reuşite ale UNICEF România de a strânge fonduri pentru copiii dintr-o altă ţară. În parteneriat cu postul TV Antena 2, s-a făcut un apel pentru donaţii pentru procurarea de tablete de zinc care să ajute la combaterea diareei în Bangladesh, unde 47 din 1.000 de copii mor înainte de a împlini vârsta de 1 an, adesea din cauza diareei. Sperăm ca acesta să fie primul dintr-un lung şir de apeluri la generozitatea publicului şi a sectorului privat din România, ale căror donaţii pot susţine cauza supravieţuirii şi dezvoltării copiilor din ţările mai sărace.

Articol din: 17 April 2012

Citeşte în continuare