ANIVERSAREA ZILEI NAŢIUNILOR UNITE 2014 ÎN ROMÂNIA

Inapoi

Organizaţia Naţiunilor Unite în România a aniversat, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ziua Naţiunilor Unite 2014. Peste 100 de reprezentanţi ai Guvernului şi Parlamentului, autorităţi centrale, ambasadori, lideri de opinie cheie, reprezentanţi ai mediului academic, ai sectorului privat, ai ONG-urilor şi mass-media au luat parte la evenimentul găzduit de Institutul Diplomatic Român.

Ziua Naţiunilor Unite se sărbătoreşte la data de 24 octombrie din anul 1948 pentru a marca aniversarea intrării în vigoare a Cartei Naţiunilor Unite în 1945. În urma ratificării acestui document fundamental de către majoritatea statelor semnatare, inclusiv de către cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, a luat naştere oficial Organizaţia Naţiunilor Unite.

„Organizaţia Naţiunilor Unite este cu atât mai necesară cu cât la ora actuală ne confruntăm cu numeroase crize. [...] În acest moment critic, trebuie să ne reafirmăm angajamentul de a abilita persoanele marginalizate şi vulnerabile. De Ziua Naţiunilor Unite, îndemn guvernele şi populaţia să acţioneze împreună pentru binele comun”, a afirmat Secretarul General al ONU, Dl. Ban Ki-moon.

România s-a alăturat ONU în 1955, iar prima agenţie ONU şi-a deschis un birou în Bucureşti în 1970. Parteneriatul dintre ONU şi România este unul de lungă durată şi de succes.

România, o ţară democratică şi paşnică şi stat membru al UE, joacă un rol important în promovarea valorilor prezervate în Carta Naţiunilor Unite. Participarea Prim-ministrului la Adunarea Generală din septembrie denotă puternicul angajament al României faţă de principiile ONU”, a declarat Sandie Blanchet, Coordonator Rezident al ONU şi Reprezentant UNICEF.

Membrii echipei ONU prezente în România – FMI, OIM, PNUD, UNHCR, UNICEF, Banca Mondială şi OMS – susţin reformele României menite să promoveze, printre altele, incluziunea socială a persoanelor vulnerabile (inclusiv a populaţiei foarte sărace, a romilor, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi, a migranţilor şi a refugiaţilor), un acces mai bun la servicii de sănătate, educaţie şi protecţie socială de calitate, utilizarea mai responsabilă a resurselor naturale, o guvernanţă mai puternică şi respectarea drepturilor omului.

Anul viitor va fi unul extrem de important din mai multe puncte de vedere:

-       Aniversarea a 70 de ani de parteneriat între România şi ONU;

-       Statele vor raporta în legătură cu progresele înregistrate faţă de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului;

-       ONU va adopta agenda post-2015. Omenirea va adopta pentru prima dată o agendă cu adevărat universală care va viza toate dimensiunile dezvoltării durabile: cea socială, cea economică şi cea ecologică.

Adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prevăzută pentru septembrie 2015, va reprezenta un moment important ce va dinamiza parteneriatul dintre România şi ONU, atât la nivel naţional, cât şi dincolo de graniţele ţării.

Articol din: 24 October 2014

Citeşte în continuare