Rezultate UNICEF in Romania

Inapoi

UNICEF România a contribuit la elaborarea, adoptarea și implementarea următoarelor legi şi politici:

 • Strategii Naţionale privind Educaţia Timpurie;
 • Strategia Naţională privind Sănătatea Mintală a Copiilor;
 • Strategia Naţională privind Educaţia Incluzivă;
 • Reperele Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a Copilului (RFIDT);
 • Strategia Naţională privind Educaţia Parentală;
 • Elaborarea Strategiei Naţionale pentru Stimularea Accesului la Educaţie a Copiilor Romi şi sprijinirea implementării acesteia;
 • Strategia Naţională privind Incluziunea Romilor;
 • Legea privind iodarea universală a sării;
 • Proiectul de lege privind comercializarea substituenților laptelui matern;
 • Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Strategia Naţională şi Planul Operaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea privind regimul juridic al adopţiei (2004 şi 2011);
 • Strategia Naţională HIV/SIDA;
 • Strategia Naţională Antidrog;
 • Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea principalilor piloni ai cadrului normativ:
  • Pachetul legislativ 2004, inclusiv Legea Nr. 272/2004 pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
  • Legislaţie secundară: Standarde minime de calitate pentru servicii şi Standarde de cost pentru serviciile publice de protecţie;
  • Acreditarea serviciilor şi acordarea de licenţe furnizorilor de servicii;
 • Proiecte pilot pentru o serie de servicii ce oferă alternative la instituţionalizare: asistenţă maternală profesionistă; centre de zi; centre mama şi copilul; servicii sociale în unităţile medicale (maternităţi şi spitalele de pediatrie);
 • Advocacy pentru:
  • Asigurarea calităţii şi a resurselor pentru serviciile publice de protecţie;
  • Prevenirea abandonului copilului şi renunţării la copil (cu accent special asupra maternităţilor şi spitalelor de pediatrie);
  • Reglementări pentru furnizorii privaţi de servicii şi subcontractarea serviciilor de către sistemul public.

Citeşte în continuare