Profil de ţară

Inapoi

România a înregistrat progrese importante, dar in continuare exista numeroase provocari in sectorul social, educational si al sanatatii ce trebuie adresate pentru ca viata copiilor sa fie mai buna.

În România rata sărăciei infantile se numără în continuare printre cele mai ridicate din Europa, iar resursele alocate sectorului social, educaţiei şi sistemului de sănătate au căzut. În 2013, 49% dintre copiii de 0-6 ani din România prezentau risc de sărăcie şi excluziune socială, comparativ cu 40% dintre adulţii români şi 26% dintre copiii din cadrul UE (Eurostat-SILC).

70% copiii români se confruntă cu o serie de lipsuri, fiind cea mai ridicată rată din UE. Cel puțin unul din patru copii nu are parte de o alimentație corespunzătoare în fiecare zi şi nu are îmbrăcăminte sau încălţăminte nouă (Innocenti 2012 şi 2013). Inechităţile afectează în special copiii ce provin din familii foarte sărace, din mediul rural, din comunităţile rome şi copiii cu dizabilităţi.

În 2013 si 2014, România a accelerat absorbţia fondurilor europene şi a elaborat documentele strategice necesare pentru a accesa astfel de fonduri în perioada 2014-2020. Educaţia este şi în prezent subfinanţată, cu un buget ce reprezintă 3,2% din PIB. Cheltuielile cu protecţia socială sunt mici faţă de alte state UE, iar serviciilor de incluziune socială adresate familiilor vulnerabile le sunt alocate doar 2% din cheltuieli (excluzând pensiile). În domeniul sanitar, spitalele beneficiază de peste 50% din buget, lăsând fonduri insuficiente pentru asistenţa medicală primară şi serviciile bazate pe comunitate (Raport CNAS, 2012). Coordonarea intersectorială în scopul formulării de politici şi furnizării de servicii copiilor are un caracter sporadic, în ciuda faptului că Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii colaborează tot mai des, la toate nivelurile.

Multe dintre categoriile de copii vulnerabili, excluşi şi discriminaţi au la bază aceleaşi cauze.


Situaţia socio-economică

 • Începând cu 2002, economia României a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere economică din Europa, dar se aşteaptă o scădere economică semnificativă în 2009, urmând tendinţa mondială;

- Produsul Intern Brut (PIB): 125 de milioane de EUR în 2007;

- Rata inflaţiei: 4,7% în 2007, 8,6% în 2006;

- Deficit bugetar estimat ca % din PIB în 2007: 2,4% sau 2,8 miliarde de EUR;

- Rata şomajului: 5,3% în 2007, 5,4% în 2006;

 • Ţară cu venit mediu, cu un venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor de 6.150 USD în 2007 şi 4.850 USD în 2006;
 • Populaţia: 21,4 milioane în 2007;
 • Populaţia de sub 18 ani: 4,154 milioane (2007);
 • Populaţia de sub 5 ani: 1,051 milioane (2007);
 • Rata creşterii naturale a populaţiei este negativă (-2,4 în ianuarie 2008 şi -3,7 în ianuarie 2007/ persoane la 1.000 de locuitori);
 • Numărul scăzut al tinerilor ce intră în câmpul muncii este agravat şi de migraţia în străinătate;
 • Impactul economic al migraţiei profesionale asupra României nu a fost încă evaluat. Cu toate acestea:

- volumul remiterilor au crescut continuu din 2006;

- Banca Naţională a României (BNR) a raportat o sumă record a remiterilor în valoare de 4,8-5,3 miliarde de EUR în 2006;

- Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale, se aşteaptă ca remiterile cetăţenilor români ce lucrează în străinătate să ajungă la un total de 9 miliarde de dolari în 2008. Acelaşi studiu estimează o reducere a volumului remiterilor în anul 2009 din cauza crizei financiare.


Indicatori de bază

Multe din grupurile de copii vulnerabili, excluşi şi discriminaţi sunt afectate de factori contextuali:

 • Rata mortalităţii copiilor de sub 5 ani: 15 la 1.000 născuţi-vii (2007)
 • Nivelul imunizării: 97% din copiii de 1 an împotriva pojarului şi a DTP3 (2007)
 • Surse îmbunătăţite de apă potabilă: 88% la nivel naţional în 2006, cu toate că în 2004 discrepanţa dintre mediul rural şi cel urban a fost de 16% faţă de 91%
 • Condiţii sanitare îmbunătăţite: 72% (2006)
 • Alăptare exclusivă în primele 6 luni de viaţă: 16% (2006)
 • Copii incluşi în sistemul alternativ de îngrijire: 76.000 (2008)
 • Copii aflaţi în instituţii: 24.000 (2008)
 • Rata cuprinderii în învăţământul preşcolar: 78% (2007/2008)
 • Rata cuprinderii în învăţământul primar: 93% (2006)
 • Părinţi care recurg la metode disciplinare ce implică abuz fizic: 73% (studiu CAP din 2006)
 • Rata prevalenţei HIV în rândul adulţilor: 0,1% (2007)

Citeşte în continuare