Misiunea UNICEF în România

Inapoi

UNICEF lucrează împreună cu Guvernul, Parlamentul, autorităţi locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naţionali şi internaţionali şi cu massmedia pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie timpurie de calitate şi la şcoală, pentru protejarea şi monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecţie socială şi pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. UNICEF este susţinut financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţiilor, fundaţiilor şi a guvernelor.

UNICEF activează în România pe baza unui acord de parteneriat semnat cu Guvernul României pentru perioada 2013 – 2017. Programul de țară menţine şi dezvoltă agenda legată de drepturile copilului în contextul apartenenței României la Uniunea Europeană (UE) şi de expertiza şi capacitatea UNICEF la nivel global, regional şi local.

Programul se concentrează pe reducerea disparităţilor, realizarea echităţii şi incluziunii sociale a copiilor vulnerabili. Prin acest parteneriat se urmăreşte sprijinirea autorităţilor pentru a exercita o bună guvernare care să ducă la reducerea deprivărilor în rândul copiilor, la întărirea parteneriatului cu societatea civilă şi sectorul privat care pot să contribuie cu resurse suplimentare pentru copii.

Valoarea adăugată a UNICEF este dată de capacitatea organizaţiei de a folosi expertiza sa globală, regională şi naţională pentru a sprijini dezvoltarea şi implementarea de politici adecvate şi sustenabile. UNICEF se poziţionează ca un partener ce acordă asistenţă tehnică pentru generarea de evidenţe pe care se bazează alegerea unor politici care să accelereze reformele, să se genereze resurse, să fie constituite parteneriate şi mobilizată voinţa politică. Toate acestea contribuie la realizarea drepturilor copiilor, în special a celor mai defavorizaţi şi marginalizaţi dintre aceștia.

Scopul general al parteneriatului este acela de a opri deteriorarea situaţiei copiilor şi familiilor afectate de criza economică, de a inversa această tendinţă şi de a accelera realizarea universală a drepturilor copilului. Accentul cade pe copiii vulnerabili care trăiesc în comunităţile marginalizate cu o numeroasă populaţie aparţinând minorităţilor şi în zonele cele mai vulnerabile şi mai defavorizate, unde sărăcia este larg răspândită, şcolarizarea este precară, iar familiile sunt la risc social mai ridicat. Adaptarea sistemelor publice şi schimbarea normelor sociale în vederea incluziunii copiilor care aparţin minorităţilor şi comunităţilor dezavantajate poate oferi o serie de bune practici şi lecţii care ar putea pune bazele unei cooperări orizontale şi ar putea fi diseminate altor ţări. Parteneriatul va promova o cultură a drepturilor şi a alianţelor de care vor beneficia toţi copiii şi care va dezvolta gradul de echitate şi solidaritate la nivelul ţării.

In acest program de țară UNICEF contribuie la:

- reducerea excluziunii sociale şi disparităţilor în rândul copiilor marginalizaţi, facilitând accesul acestora la servicii de educaţie, de dezvoltare timpurie, sănătate şi protecţie prin eliminarea principalelor obstacole instituţionale şi societale de la nivel local;

- reducerea dezavantajelor copiilor şi promovarea drepturilor tuturor fetelor şi băieţilor prin exercitarea unei bune guvernări de către autorităţile publice de la nivel central şi local, în parteneriat cu societatea civilă, organizaţiile internaţionale şi sectorul privat.

UNICEF își pune la dispoziție expertiza globală pentru:

• a susţine Guvernul şi Parlamentul să elaboreze şi/sau să îmbunătăţească politicile, legile şi metodele de alocare a resurselor prin diseminarea bunelor practici, implementarea modelelor care arată în mod concret cum pot fi implementate aceste cadre normative astfel încât să ofere o viaţă mai bună copiilor şi prin realizarea de studii inovatoare asupra problematicii ce afectează copiii;

• a da o voce puternică copiilor, mai ales a celor invizibili;

• a modifica normele sociale şi comportamentele în ideea de a oferi un mediu adecvat copiilor;

• a mobiliza resurse prin colaborarea cu mediul de afaceri, persoane fizice și mass-media, prin înlesnirea accesării fondurilor UE de către autorităţi şi parteneri;

• a determina alocări bugetare mai echitabile pentru educaţie, sănătate şi servicii sociale;

• a monitoriza situaţia copiilor şi a consolida capacitatea autorităţilor centrale şi locale, a societăţii civile şi mass-media de a monitoriza drepturile copiilor, de a genera date şi evidenţe fiabile pentru elaborarea politicilor şi de a măsura impactul acestor politici asupra copiilor.

Citeşte în continuare