Monitorizarea şi comunicarea drepturilor copilului

Inapoi

Un loc central în activitatea UNICEF îl ocupă apărarea drepturilor copilului.

În această misiune, organizaţia se ghidează după Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. Convenţia are la bază patru principii fundamentale: nediscriminarea, interesul superior al copilului, dreptul la viaţă, la supravieţuire şi la dezvoltare şi respectarea opiniilor copilului în legătură cu deciziile ce îl afectează, în funcţie de vârstă şi de gradul său de maturitate. UNICEF depune eforturi pentru a se asigura că drepturile copilului sunt înţelese şi respectate în societatea românească.

Monitorizarea drepturilor copilului

Prin Programul său de Monitorizare a Drepturilor Copilului (MDC), UNICEF încearcă să elaboreze instrumente şi mecanisme care să ajute la identificarea zonelor în care sunt încălcate drepturile copilului şi la înţelegerea cauzelor – ceea ce este esenţial când se doreşte utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru combaterea excluderii şi promovarea drepturilor. Monitorizarea drepturilor copilului implică metode de analiză corectă a datelor, interpretate în raport cu disparităţile regionale şi cele dintre mediul rural şi cel urban, vârstă şi gen. În parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului, au fost concepute instrumente de monitorizare a înregistrării naşterilor, a educaţiei şi sărăciei şi se lucrează la instrumente de monitorizare a sănătăţii şi protecţiei sociale, a protecţiei speciale, a mediului familial şi a măsurilor alternative de protecţie. Acest lucru se află în acord cu recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului, în special cu Observaţiile Finale ale celei de-a 51-a sesiune din iunie 2009.

Impactul crizei

Criza economică mondială are un efect drastic asupra României, copiii şi categoriile vulnerabile fiind adesea cele mai afectate prin creşterea sărăciei, a şomajului şi lipsurile de la nivelul tratamentului medical cauzate de reducerile bugetare. Un element cheie al activităţii UNICEF îl constituie monitorizarea impactului crizei asupra copiilor şi reducerea acestuia, pentru care UNICEF lucrează cu Banca Mondială. Unul din instrumentele pe care le folosim este Sistemul Santinelă de Monitorizare care oferă informaţii în timp real cu privire la impactul crizei. Cu aceste date, UNICEF a ajutat administraţia centrală şi cea locală să răspundă în cazurile cele mai critice ale copiilor vulnerabili şi familiilor acestora.

Monitorizare media

Mass-media reprezintă un instrument important în activitatea UNICEF. Reportajele de la televizor, radio şi din presa scrisă conţin numeroase informaţii despre situaţia şi percepţia copiilor din România, ce pot fi utile pentru analizarea problemelor şi a atitudinilor. Un alt aspect al monitorizării media este identificarea acoperirii de care se bucură UNICEF în presa locală şi a modului în care este percepută organizaţia de către publicul larg. Donaţiile din partea publicului reprezintă o parte vitală a finanţării UNICEF, aşadar este nevoie de o acoperirea media adecvată pentru ca organizaţia să poată desfăşura activităţi de strângere de fonduri eficace şi eficiente.

Citeşte în continuare