Acces efectiv la servicii sociale

Inapoi

Asigurarea unor servicii sociale de calitate accesibile tuturor, în special în zonele rurale în care se ajunge mai greu şi în comunităţile izolate sau defavorizate, reprezintă o mare provocare.

În condiţiile nenumăratelor tăieri bugetare, recrutarea şi formarea profesioniştilor calificaţi pe posturi de asistent social şi mediator şcolar devin tot mai dificile. Personalul medical îşi găseşte locuri de muncă în străinătate sau părăsesc zonele rurale în favoarea mediului urban, lăsând goluri pe harta de acoperire a satelor; ca răspuns la această problemă, UNICEF ia în calcul un sistem de stimulente pentru medicii din mediul rural. Şi, chiar şi atunci când serviciile sociale sunt disponibile, rămâne problema accesului. Mulţi dintre copiii şi familiile cele mai vulnerabile au acces redus sau chiar deloc la serviciile de care au nevoie, în principal din cauza lipsei de cunoştinţe şi de programe comunitare sau pur şi simplu din motive mai practice, cum ar fi distanţa prea mare.

Acces la servicii sociale pentru copiii romi

Comunităţile rome se află printre categoriile cele mai marginalizate din România. UNICEF susţine iniţiative care vizează incluziunea copiilor romi, precum: grădiniţe de vară bilingve şi centrate pe copil, programe de educaţie parentală, formarea mediatorilor şcolari romi, cursuri de formare interculturală pentru profesori, formarea profesorilor de limbă romani, publicarea de manuale şi materiale auxiliare în limba romani, acţiuni de advocacy bazate pe evidenţe în favoarea desegregării şi alte studii de referinţă în domeniul educaţiei.

Prevenire HIV/SIDA

În 2010, UNICEF a continuat să sprijine intervenţiile preventive adresate adolescenţilor cu risc crescut. S-a acordat atenţie creşterii accesului la servicii comunitare, sociale şi medicale pentru adolescenţii care consumă droguri injectabile, adolescentele ce practică sexul comercial şi băieţii adolescenţi care întreţin relaţii sexuale cu persoane de acelaşi sex. Acţiunile de advocacy au condus la includerea adolescenţilor în propunerea de Strategie Naţională HIV/SIDA 2011-2015. Datorită eforturilor comune ale UNICEF şi ale Asociaţiei Române Anti-SIDA, care au atras fonduri europene în sprijinul incluziunii sociale şi profesionale a categoriilor vulnerabile, intervenţiile la nivelul adolescenţilor cu risc crescut continuă în 2011. UNICEF lucrează în prezent cu Centrul Român HIV/SIDA şi partenerii săi la mobilizarea resurselor pentru programul său de prevenire HIV, cu precădere în rândul categoriilor vulnerabile, pentru a se asigura că sunt adoptate cele mai eficiente abordări în vederea opririi răspândirii acestei boli.

Serviciile comunitare

UNICEF încearcă să schimbe direcţia urmată la nivel naţional de la protecţie – asigurarea bunăstării copiilor odată intraţi în sistemul de protecţie al statului – la prevenire – încercarea de a proteja copiii, atunci când este posibil, de abuz şi neglijare sau de separarea de familiile lor. Serviciile comunitare au drept scop asistarea familiilor vulnerabile în accesarea ajutorului de care au nevoie pentru a-şi păstra copiii alături de familia lor naturală, acolo unde de obicei se dezvoltă cel mai bine. Cu toate că s-au depus multe eforturi în aplicarea unor intervenţii individuale – de exemplu, transformarea spitalelor în spitale prietene ale copilului pentru a facilita legătura mamă-copil şi pentru a informa şi a capacita mamele – UNICEF încearcă să încurajeze o abordare mai completă şi integrată în care familiile şi copiii beneficiază mai degrabă de un continuum de servicii şi sprijin decât de intervenţii separate. În plus, se pune accent mai ales pe prevenirea abuzului, a neglijării, a exploatării copilului sau a oricărei forme de violenţă asupra lui.

Serviciile comunitare constau în doi paşi. Primul pas îl constituie intervenţia asistentului social care vizitează familiile, identifică situaţiile problemă (ce ar putea conduce la separarea copiilor de familie), evaluează nevoile, oferă şi face schimb de informaţii suplimentare cu alţi profesionişti sau lideri comunitari şi propune soluţii. De exemplu, în actualul proiect implementat în 8 judeţe şi 96 de comunităţi rurale (comune), un total de 34.000 de familii au fost vizitate în perioada iunie-august 2011. În multe cazuri, asistentul social răspunde de punerea în aplicare a soluţiei. Un grup de suport sau un curs de educaţie parentală poate avea şanse mari de reuşită la nivel comunitar. În pasul următor, liderii comunitari şi/sau consiliul local analizează raportul asistentului social şi decid asupra soluţiilor pertinente în cazul fiecărei probleme. Se creează structuri sau consilii consultative comunitare în fiecare comună care reunesc profesionişti din sectorul educaţiei, al sănătăţii şi poliţiei cu personal din domeniul asistenţei sociale şi reprezentanţi ai primăriei, consiliului local, sectorului privat şi al bisericii. Aceste soluţii sunt adeseori relativ simple şi necostisitoare, urmând a fi aplicate fie prin intervenţia asistentului social, fie prin implicarea comunităţii. Astfel de soluţii nu necesită neapărat intervenţii specializate şi pot fi aplicate la nivel local.

Prin eforturi proprii de strângere de fonduri şi prin mobilizarea altor resurse, UNICEF va ajuta autorităţile locale să acceseze fonduri structurale şi să implice şi alţi factori interesaţi, cum ar fi societatea civilă.

Citeşte în continuare