Parteneriate pentru incluziune socială

Inapoi

Comunităţile, familiile şi persoanele excluse din punct de vedere social sunt rupte de orice relaţii sociale sau legături cu instituţiile ceea ce le împiedică să contribuie pe deplin la dezvoltarea societăţii şi să îşi atingă potenţialul maxim.

Cu ajutorul UNICEF, reforma în domeniul protecţiei copilului continuă.

Comunităţile, familiile şi persoanele excluse din punct de vedere social sunt rupte de orice relaţii sociale sau legături cu instituţiile ceea ce le împiedică să contribuie pe deplin la dezvoltarea societăţii şi să îşi atingă potenţialul maxim.

Excluderea socială poate avea cauze diverse, inclusiv sărăcia extremă, şi poate lua numeroase forme, cum ar fi: discriminarea rasială, de gen, vârstă, dizabilitate sau orientare sexuală şi lipsa accesului la servicii publice, cum sunt cele de sănătate şi educaţie. Combaterea excluderii sociale se află în centrul activităţii UNICEF. Parteneriatele pentru incluziune socială formează o componentă importantă a Planului de Acţiune al Programului de Ţară UNICEF pentru perioada 2010-2012.

Agenda de incluziune socială a Guvernului vizează eradicarea sărăciei în rândul copiilor, eliminarea discriminării şi creşterea şanselor de integrare pentru minorităţile etnice. În acest sens, un aspect important îl reprezintă promovarea incluziunii copiilor romi, prin îmbunătăţirea procesului de înregistrare a naşterilor, a educaţiei timpurii, a educaţiei parentale şi a accesului la servicii sociale, de educaţie şi de sănătate pentru copiii şi familiile rome. Principala prioritate este aceea de a ne asigura că romii şi alţi copii vulnerabili frecventează şcoala deoarece o bază educaţională solidă reprezintă cea mai sigură cale de ieşire din sărăcie.

Cu ajutorul UNICEF, reforma în domeniul protecţiei copilului continuă. În acelaşi timp, organizaţia îşi extinde la nivel naţional activitatea în domenii precum dezvoltarea timpurie a copilului, educaţia parentală, reforma sistemului de sănătate prin Iniţiativa Spital Prieten al Copilului, protecţia copilului şi prevenirea HIV în rândul categoriilor vulnerabile. Nu în ultimul rând, UNICEF şi partenerii săi sensibilizează şi facilitează dialogul cu privire la problematica copiilor pentru a se asigura că toţi actorii îşi unesc forţele împotriva excluderii sociale şi că familiile şi copiii beneficiază de ajutorul de care au nevoie.

Reprezentanța UNICEF în România este înregistrată la Agentia Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 37817, în baza legii 677/2001.