Rezultatele si impactul proiectului

Inapoi

Rezultatele proiectului

 • In fiecare din cele 8 comune din fiecare din cele 8 județe, populatia, în special copii, beneficiază de servicii sociale de bază furnizate de un asistent social;
 • Comunitățile rurale (comune și satele componente) sunt constant informate despre drepturile copilului si sensibilizate pentru ca aceste drepturi să fie realizate și respectate;
 • Riscurile de violență împotriva copiilor și de separare a copilului de familie sunt reduse pentru mai mult de 12.000 de copii;
 • Implementarea de măsuri adaptate pentru o serie de categorii precum:
 • 100 de copii cu mame minore, respectiv copii cu copii
 • 1.500 de copii care trăiesc în familii cu un singur părinte
 • 3.000 de copii care trăiesc în gospodării sărace și suprapopulate
 • 5.000 de copii cu părinți migranți și care nu beneficiază de îngrijire adecvată
 • mai mult de 2.000 de copii din familii care nu beneficiază de asigurare medicală sau care nu sunt înscriși pe listele medicilor de familie
 • indirect, peste 15.000 de adulți neînregistrate la medici de familie
 • aproximativ 200 de copii identificați fără acte de identitate.

Impactul proiectului

 • Facilitarea accesului copiilor și al familiilor lor (18.000+ persoane) la serviciile de prevenire, garantându-se astfel respectarea drepturilor acestora pe baza  principiilor de echitate;
 • Statul susține dezvoltarea de servicii sociale de bază la nivel comunitar și implica toate instituțiile relevante de la nivel central, județean și local;
 • Creșterea capacității autorităților locale de a rezolva problemele sociale din comunitate;
 • Aproximativ 150.000 de persoane sunt mai bine informate cu privire la drepturile copilului și responsabilizate pentru  realizarea acestora;
 • Existența unor servicii adaptate realităților socio-economice;
 • Reducerea presiunii existente asupra sistemului de protecție a copilului și consolidarea strategiei naționale în aria serviciilor de prevenire.

Citeşte în continuare