Rezultatele şi impactul intervenţiilor din anul 2010-2011

Inapoi
  • 60% din copiii la risc de abandon şi-au îmbunătăţit participarea şcolară;
  • În 50% din şcoli rata abandonului a scăzut cu 15-40% față de ratele înregistrate în ultimii doi ani;
  • Directorii și-au îmbunătățit capacitatea de a preveni şi reduce cauzele şcolare ale abandonului;
  • Cadrele didactice au abilități sporite de adaptare a metodelor de predare la nevoile copiilor la risc;
  • Mediatorii şcolari sunt mai bine pregătiți să aplice metodele de reducere şi prevenire a abandonului și absenteismului;
  • Părinții înțeleg mai bine rolul și importanţa educaţiei pentru copiii lor;
  • Şcolile au devenit mai atractive pentru copii în urma dotării cu echipamente şi material didactic.

Citeşte în continuare