O şcoală pentru toţi? Accesul copiilor romi la o educaţie de calitate

Inapoi

Raportul "O şcoală pentru toţi? Accesul copiilor romi la o educație de calitate" analizează accesul copiilor romi la o educaţie de calitate în sistemul învăţământului din România.

În studiul O școală pentru toți? Accesul copiilor romi la o educație de calitate (2010 , UNICEF şi Agenția de Dezvoltare “Împreună”) am observat:

  • Există tendința ca rata abandonului școlar să crească în școlile cu pondere ridicată de romi;
  • Principalii determinanți ai abandonului școlar sunt: lipsurile materiale (44%) și rezultatele slabe la învățătură (16%);
  • Lipsa de interes a părinților față de educația copiilor (9%) și mariajele timpurii (4%) determină doar în mică măsură abandonul;
  • Școlile nu au strategii coerente și eficiente de prevenire a abandonului școlar;
  • 76% din elevii nepromovați (2008-2009) sunt romi;

Pentru mai multe detalii accesaţi: O școală pentru toți? Accesul copiilor romi la o educație de calitate (2010, UNICEF şi Agenția de Dezvoltare “Împreună”)

Citeşte în continuare