Anul şcolar 2011-2012

Inapoi

În urma campaniei desfăşurate în anul şcolar 2011-2011, 60% din copiii la risc de abandon şi-au îmbunătăţit participarea şcolară. Succesul înregistrat a încurajat UNICEF şi Ministerul Educaţiei pentru a extinde campania în alte 103 şcoli cu rata ridicată a abandonului şcolar.

Partenerii de implementare pentru campania Hai la școală! în anul şcolar 2011 - 2012 sunt: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), Instititul de Științe ale Educației (ISE), Centrul de Resurse și Informații pentru Profesiuni Sociale (CRIPS), Holt România și Agenția de Dezvoltare Comunitară "Impreună".

INTERVENŢII LA NIVELUL ŞCOLILOR

Extinderea modelului de intervenţie Zone de Educaţie Prioritară (ZEP)

Obiectiv general: creşterea participării şcolare şi reducerea abandonului şcolar prin promovarea unor intervenţii educaţionale comunitare bazate pe adaptarea modelului Zonelor de Educaţie Prioritară (ZEP) în comunităţile defavorizate cu cele mai ridicate rate ale abandonului şcolar.

Domenii cheie de intervenţie:

 • Evaluarea nevoilor de informare, formare şi consiliere ale reprezentanţilor comunităţilor selectate (profesori, directori de şcoală, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii);
 • Formarea personalului şcolar în toate dimensiunile proiectului pentru a putea oferi servicii adaptate de informare, facilitare, formare şi consiliere părinţilor şi altor membri ai comunităţii;
 • Promovarea activităţilor comune în cadrul planului de acţiune al şcolii, în funcţie de problemele şi de provocările identificate.

Formare

Obiectiv general: creşterea ratei de cuprindere şi de participare şcolară a copiilor vulnerabili, inclusiv a celor romi, şi stimularea participării acestora la învăţământul preşcolar ca o condiţie indispensabilă pentru prevenirea abandonului şcolar.

Domenii cheie de intervenţie:

 • Formarea mediatorilor şcolari în vederea facilitării comunicării dintre familie, şcoală şi comunitate;
 • Formarea directorilor de şcoală pentru a promova educaţia interculturală şi incluzivă;
 • Formarea profesorilor de limbă Romani.

INTERVENŢII LA NIVELUL FAMILIILOR

Dezvoltarea competenţelor parentale

Obiectiv general: prevenirea, reducerea şi corectarea abandonului şcolar prin intermediul educaţiei parentale.

Domenii cheie de intervenţie:

 • Formarea de formatori pentru a crea o reţea naţională în domeniul educaţiei parentale
 • Organizarea de cursuri de educaţie parentală în comunităţile selectate cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea dintre părinte şi copil;
 • Schimbarea modului în care profesorii interacţionează cu părinţii şi elevii, în vederea reducerii abandonului şcolar;
 • Folosirea educaţiei parentale pentru ameliorarea relaţiei dintre profesor, elev şi părinte, crescând astfel atractivitatea şcolilor.


Vizite in comunitatile rome

Obiectiv general: creşterea gradului de conştientizare a importanţei educaţiei la nivelul părinţilor.

Domenii cheie de intervenţie:

 • Discuţii cu liderii romi, în încercarea de a schimba perceptia părinţilor faţă de educaţie;
 • Conectarea familiilor copiilor cu risc de abandon şcolar la resursele disponibile în comunitate;
 • Identificarea copiilor neînregistraţi din comunităţile selectate;
 • Facilitarea înscrierii şi participării şcolare a copiilor identificaţi;
 • Realizarea unui inventar al mediatorilor şcolari romi şi al nevoilor lor în vederea acoperirii acestora în intervenţiile viitoare.

INTERVENŢII LA NIVELUL COMUNITĂŢILOR

Mobilizarea comunităţii

Obiectiv general: implicarea profesioniştilor din alte sisteme ce pot contribui la diminuarea abandonului şcolar (asistenţi sociali, personal medical, autorităţi locale).

Domenii cheie de intervenţie:

 • Crearea unui inventar al resurselor umane disponibile la nivel comunitar cu scopul de a înfiinţa o echipă locală de profesionişti resursă (asistenţi sociali, mediatori şcolari şi sanitari, promotori);
 • Elaborarea unui set de instrumente adresat asistenţilor sociali pentru monitorizarea şi prevenirea abandonului şcolar;
 • Formarea profesioniştilor la nivel comunitar;
 • Promovarea celor mai bune practici de prevenire a abandonului şcolar implementate local pentru a consolida implicarea autorităţilor locale şi a liderilor formali şi informali în reducerea abandonului.


Promovarea modelelor rome pozitive

Obiectiv general: promovarea romilor de succes care pot fi luaţi drept model de către copii.

Domenii cheie de intervenţie:

 • Realizarea unui documentar despre 15 profesionişti romi care au avut succes in viaţă datorita educaţiei;
 • Organizarea de vizionări ale acestui documentar în şcolile cu un număr mare de copii romi pentru a promova modele de succes aparţinând minorităţii rome;
 • Promovarea importanţei educaţiei în comunităţile selectate pentru a creşte valoarea acordată educaţiei în rândul tinerilor romi.

Citeşte în continuare