Anul şcolar 2010-2011

Inapoi

Campania de participare şcolară şi reducere a absenteismului şcolar a debutat în luna mai 2010 în cadrul unei conferinţei naţionale Abandonul şcolar în România iniţiată de UNICEF şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În anul şcolar 2010 - 2011, campania a fost implementată cu succes în 38 de comunităţi din 16 judeţe.

Partenerii de implementare
 au fost: MECTS, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul Educaţia 2000+ (CEDU), Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) şi Alianţă Civică a Romilor din România (ACRR).

Intervenţii în anul şcolar 2010-2011:

Intervenții la nivelul școlii:

 • Transformarea școlii într-un mediu primitor
 • Formarea directorilor și a cadrelor didactice
 • Formarea mediatorilor școlari

Intervenții la nivelul comunității:

 • Implicarea factorilor de decizie
 • Mobilizarea comunității

Intervenții la nivelul familiei:

 • Implicarea părinților
 • Sprijin acordat părinților prin consiliere și discuții individuale

Rezultatele şi impactul intervenţiilor din anul 2010-2011

 • 60% din copiii la risc de abandon şi-au îmbunătăţit participarea şcolară;
 • În 50% din şcoli rata abandonului a scăzut cu 15-40% față de ratele înregistrate în ultimii doi ani;
 • Directorii și-au îmbunătățit capacitatea de a preveni şi reduce cauzele şcolare ale abandonului;
 • Cadrele didactice au abilități sporite de adaptare a metodelor de predare la nevoile copiilor la risc;
 • Mediatorii şcolari sunt mai bine pregătiți să aplice metodele de reducere şi prevenire a abandonului și absenteismului;
 • Părinții înțeleg mai bine rolul și importanţa educaţiei pentru copiii lor;
 • Şcolile au devenit mai atractive pentru copii în urma dotării cu echipamente şi material didactic.

   

Citeşte în continuare