Secţiuni

Inapoi

Aflaţi care sunt cele cinci secţiuni ale concursului şi hotărâţi-va la care sa participaţi

Secţiunea I. TEXTUL SCRIS

Fiecare elev interesat să participe la această secţiune va realiza un text scris (povestire, poezie, pagină de jurnal, reclamă, scrisoare, dialog etc.) care să corespundă cu tema concursului Bucuria de a învăţa. Lungimea textului poate fi variabilă, în funcţie de nivelul de studii.

Această activitate poate fi realizată individual sau în grup, la orele din cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare sau în oricare alt context de învăţare.

Textele vor fi postate pe pagina de Facebook special creată în acest scop şi pe site-ul proiectului, cu menţionarea numelui autorului şi al şcolii, într-un spaţiu special destinat şi vor primi feed-back din partea celorlalţi elevi şi profesori școlile incluse în campania “Hai la Școală!” (proiectul ZEP).

Secţiunea II. DESEN sau COLAJ

Secţiunea are ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor pentru exprimarea artistică prin desen sau colaj, pe tema: Bucuria de a învăţa.

Realizarea desenelor sau colajelor poate fi o activitate individuală sau de grup. Elevii sau grupurile de elevi care doresc să se înscrie la această secţiune pot realiza un desen sau un colaj care să corespundă cu tema concursului Bucuria de a învăţa. Pot fi utilizate orice fel de tehnici, materiale sau suporturi pentru desen ori colaj. Desenele sau colajele pot fi realizate la orele din cadrul ariei curriculare Arte sau în oricare alt context de învăţare.

Desenele sau colajele vor fi postate pe pagina de Facebook special creată în acest scop şi pe site-ul proiectului, cu menţionarea numelui autorului şi al şcolii, într-un spaţiu special destinat şi vor primi feed-back din partea celorlalţi elevi şi profesori școlile incluse în campania “Hai la Școală!” (proiectul ZEP).

Secţiunea III. MACHETĂ

Secţiunea are ca scop dezvoltarea competenţelor elevilor pentru exprimarea artistică şi manuală printr-o machetă sau un model tridimensional, pe aceeaşi temă a Bucuriei de a învăţa.

Realizarea produsului se poate face printr-o activitate individuală sau de grup. Elevii sau grupurile de elevi care doresc să se înscrie la această secţiune pot realiza o machetă/ un model tridimensional care să corespundă cu tema concursului Bucuria de a învăţa. Pot fi utilizate orice fel de tehnici, materiale din natură şi/ sau reciclate. Produsele pot fi realizate la orele din cadrul ariilor curriculare Arte sau Tehnologii sau în oricare alt context de învăţare.

Fotografia produsului va fi postată pe pagina de Facebook special creată în acest scop şi pe site-ul proiectului, cu menţionarea numelui autorului şi al şcolii, într-un spaţiu special destinat şi vor primi feed-back din partea celorlalţi elevi şi profesori școlile incluse în campania “Hai la Școală!” (proiectul ZEP).

Secţiunea IV. FOTOGRAFIE

Secţiunea are ca scop dezvoltarea interesului elevilor pentru arta fotografiei, precum şi formarea competenţelor de a realiza fotografii pe o temă dată.

Cadrele didactice din şcolile ZEP vor pune la dispoziţia elevilor care doresc să participe la această secţiune un aparat de fotografiat. Elevii vor fi informaţi cu privire la tema concursului – Bucuria de a învăţa – şi vor fi discutate împreună diferite oportunităţi de a realiza o fotografie care să corespundă acestei teme, în spaţiul şcolii, la orele din diferite arii curriculare, sau în cadrul unor activităţi extraşcolare.

De asemenea, elevii vor fi instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de fotografiat. Vor fi negociate un set de reguli privind utilizarea acestuia, astfel încât fiecare elev interesat să participe la concurs să poată avea acces cel puţin o zi la aparatul de fotografiat. Realizarea fotografiilor poate fi activitate individuală sau de grup.

Fotografiile vor fi postate pe pagina de Facebook special creată în acest scop şi pe site-ul proiectului, cu menţionarea numelui autorului şi al şcolii, într-un spaţiu special destinat şi vor primi feed-back din partea celorlalţi elevi şi profesori școlile incluse în campania “Hai la Școală!” (proiectul ZEP).

Secţiunea V. ORICE ALTCEVA!!!

Secţiunea are ca scop valorificarea creativităţii şi a diversităţii talentelor copiilor.

Cadrele didactice din şcolile ZEP vor identifica aptitudinile elevilor şi îi vor motiva pentru a le pune în valoare. Elevii vor fi informaţi cu privire la concurs şi vor fi discutate diferite oportunităţi de a exprima Bucuria de a învăţa, în spaţiul şcolii sau în cadrul unor activităţi extraşcolare – dansuri, melodii, pantomimă.

Activitățile pot fi desfășurate individual sau în grup.

Fotografii sau clipuri video vor fi postate pe pagina de Facebook special creată în acest scop şi pe site-ul proiectului, cu menţionarea numelui autorului şi al şcolii, într-un spaţiu special destinat şi vor primi feed-back din partea celorlalţi elevi şi profesori școlile incluse în campania “Hai la Școală!” (proiectul ZEP).

Citeşte în continuare