Adolescenţa

Inapoi

Încă mai sunt copii ce trăiesc şi/sau muncesc pe străzi sau devin victime ale traficului, cu toate că România se transformă tot mai mult într-o ţară de tranzit dintr-una sursă. Sistemul de justiţie juvenilă asigură cu greutate drepturile copiilor aflaţi în conflict cu legea.

Copiii cu dizabilităţi, cei cu HIV/SIDA şi copiii rromi sunt în continuare victime ale stigmatizării şi discriminării. Drepturile copiilor cu dizabilităţi mintale aflaţi în instituţii publice de ocrotire nu sunt respectate în totalitate, copiii din zonele sărace şi rurale sunt expuşi la riscul de a fi abandonaţi, instituţionalizaţi şi de a abandona şcoala.

Un număr tot mai mare de copii abandonează şcoala la adolescenţă decât la vârsta primară. În timp ce în majoritatea satelor există o şcoală primară, numărul liceelor este mai redus şi de obicei acestea se află în oraşele mai mari, iar multe familii nu deţin resursele necesare pentru a-şi trimite copiii la studii acolo.

În acelaşi timp, când copiii devin adolescenţi pot fi mai de folos la treburile gospodăreşti şi la creşterea fraţilor mai mici sau pot să îşi caute un loc de muncă remunerat sau să se căsătorească – alţi factori care pot conduce la abandonarea studiilor de către copii.

Copiii de această vârstă se confruntă cu multe din provocările ce afectează şi copiii mai mici. Părinţii unora lucrează în străinătate – iar, în lipsa unui adult, adolescenţii sunt uşor de influenţat şi vulnerabili la exploatare. Lipsa profesorilor calificaţi şi şcolile slab echipate – mai ales în mediul rural – pot reprezenta obstacole pentru educaţia adolescenţilor în timpul anilor de liceu atât de cruciali.

Şi şcolile pot ridica probleme serioase. Un studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind violenţa şcolară, realizat în 37 de ţări în timpul anului şcolar 2009-2010, a clasat România pe al doilea loc, o cincime dintre elevii bucureşteni declarând că au fost atacaţi în şcoală.

Rata sarcinilor în rândul adolescentelor este şi ea alarmantă, fiind una dintre cele mai ridicate din Europa. În cifre absolute, este a doua după Marea Britanie, în 2009 şi 2010 înregistrându-se aproximativ 27.000 de naşteri în rândul mamelor cu vârste cuprinse între 12 şi 19 ani. Aceasta reflectă nu doar dificultatea tinerilor de a accesa serviciile de planificare familială, ci şi aspiraţiile educaţionale scăzute. Părinţii adolescenţi, adesea nepregătiţi pentru provocările ridicate de creşterea unui copil, vor transmite multe din propriile lor probleme următoarei generaţii.


Strategia Anti-Drog

Una dintre problemele actuale o constituie creşterea cererii de droguri în rândul populaţiei generale şi, îndeosebi, în rândul tinerilor.

Proliferarea fenomenului consumului de droguri în Capitală şi în marile oraşe a surprins opinia publică prin amploarea şi gravitatea sa.

Află mai multe