Protejarea copiilor împotriva violenţei, exploatării şi abuzului

Inapoi
  • UNICEF lucrează împreună cu partenerii săi guvernamentali și neguvernamentali pentru a găsi soluții eficiente pentru a preveni actele de violență, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului legal și prin influențarea atitudinilor, comportamentelor și a normelor sociale.
  • Fiecare comunitate ar trebui să aibă un asistent social, un asistent medical și o școală prietenoasă care să identifice cât mai repede cazurile de violență împotriva copiilor și să le ofere sprijin. Este esenţial să ne asigurăm că toți copiii cresc într-un mediu sigur, prielnic pentru dezvoltarea lor armonioasă.
  • UNICEF şi partenerii săi sprijină evaluarea sistemelor de protecţie a copilului. Această activitate contribuie la crearea unui consens între guvern şi societatea civilă cu privire la obiectivele, componentele, punctele forte şi slabe ale acestor sisteme şi acţiunile prioritare. Aceasta se reflectă ulterior în legi, politici, norme, standarde şi servicii mai bune, care oferă protecţie tuturor copiilor. De asemenea, permite consolidarea acestor sisteme prin resursele financiare şi umane necesare pentru a obţine rezultate în numele copiilor.
  • UNICEF susţine înţelegerea informată a atitudinilor și a normelor sociale ce conduc la violenţă, exploatare şi abuz, încurajând schimbarea lor. Pentru a promova norme pozitive prin care să se elimine practicile nocive, UNICEF se implică în acţiuni de conştientizare, susţine orice inițiative la nivel comunitar şi naţional  pentru reducerea violenţei domestice.
    Schimbarea normelor sociale în sensul condamnării de către societate a formelor de violenţă, exploatare şi abuz necesită timp şi resurse. Şi totuşi, reprezintă un demers crucial pentru ameliorarea vieţii copiilor într-un mod susţinut.

Citeşte în continuare